Preloader Close

POZIV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI PREDUVJETA ZA PROVEDBU MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU MEHANIZMA) U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2021.-2027.

POZIV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI PREDUVJETA ZA PROVEDBU MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA (ITU MEHANIZMA) U FINANCIJSKOM RAZDOBLJU 2021.-2027.

Objavljen je nacrt Poziva za utvrđivanje ispunjenosti preduvjeta za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021.-2027. Svrha Poziva je donošenje Odluke kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

ITU mehanizam se u financijskom razdoblju 2014. – 2020. provodio kroz 7 specifičnih ciljeva u okviru dva operativna programa iz tri Europska fonda kroz 217 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupne vrijednosti oko 330 milijuna eura. Tijekom provedbe ITU mehanizma prepoznate su brojne prednosti teritorijalnog pristupa. Ponajprije, radi se o pristupu koji prepoznaje osobitosti svakog pojedinog urbanog područja te polazi od njegovih potreba kroz uključivanje lokalnih dionika, a istovremeno pruža i veću sigurnost u vezi financiranja integriranih aktivnosti/projekata koji će na adekvatan način odgovoriti na konkretne potrebe tog područja i time osigurati dugoročniji razvojni učinak na predmetno područje (bottom- up pristup). Nadalje, teritorijalni pristup osigurava poboljšanu, izravniju i kvalitetniju suradnju nacionalne i regionalne/lokalne razine te bolju povezanost unutar same lokalne razine kroz međusobnu suradnju gradova središta urbanih područja, ali i međusobnu suradnju lokalnih jedinica u sastavu urbanih područja. Kroz navedenu suradnju izgrađuje se i proširuje mreža dionika u području urbanog razvoja (umrežavanje) što omogućuje razmjenu iskustava, dodatno jača kapacitete svih dionika te u konačnici, kroz povratne informacije s lokalne razine, doprinosi kreiranju bolje, usmjerenije i učinkovitije politike urbanog razvoja. Dodatno, u teritorijalnom pristupu decentraliziran je sustav upravljanja EU fondovima kroz delegiranje dijela aktivnosti lokalnoj razini čime se smanjuje opterećenje nacionalne razine uz istovremeno jačanje kapaciteta i osjećaja vlasništva lokalne razine nad cjelokupnim procesom.

EU regulativa za financijsko razdoblje 2021.-.2027. definira da svaka država članica za održivi urbani razvoj mora dodijeliti najmanje 8% sredstava iz EFRR-a. Slijedom navedenog, za provedbu mjera održivog urbanog razvoja putem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021.-2027. u okviru ITP-a osigurana je alokacija od 681,275 milijuna eura što iznosi 13,05% sredstava EFRR-a. Od navedenog iznosa 652 milijuna eura planirano je dodijeliti kroz bespovratna sredstva, a 29 milijuna eura kroz financijske instrumente.

Prihvatljivi prijavitelji su 22 grada:

✓ 4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek
✓ 10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci
✓ 8 gradova središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

Prihvatljivi prijavitelji kao sastavni dio Prijave po ovom Pozivu dostavljaju nacrt SRUP-a i nacrt Akcijskog plana SRUP-a pri čemu, a vezano uz razinu spremnosti nacrta trebaju biti ispunjeni sljedeći preduvjeti:

• dano je pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća na nacrt SRUP-a i nacrt Akcijskog plana SRUP-a,
• dano je mišljenje Partnerskog vijeća za urbano područje na nacrt SRUP-a i nacrt Akcijskog plana SRUP-a,
• ishođeno je mišljenje o potrebi provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za SRUP,
• pokrenut je postupak prethodnog vrednovanja SRUP-a.

Objava Poziva planirana je 15. prosinca 2022. godine na web stranici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a indikativni rok za podnošenje prijava bit će do 28. veljače 2023. godine.