Preloader Close

Podjela predmeta nabave na grupe

Podjela predmeta nabave na grupe

Sukladno članku 203. ZJN 2016 javni naručitelj određuje predmet nabave tako da predstavlja tehničku, tehnološku, oblikovnu, funkcionalnu ili drugu objektivno odredivu cjelinu. Dakle, prilikom određivanja nabave radova, roba ili usluga naručitelj mora opisati predmet nabave na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način koji osigurava usporedivost ponuda u pogledu uvjeta i zahtjeva koje je javni naručitelj postavio. Opis predmeta nabave mora omogućiti svim ponuditeljima da shvate što točno naručitelj traži, te na koji način će zadovoljivi sve uvjete i zahtjeve naručitelja.

Izuzetno je bitno da se opisom predmeta nabave ne pogoduje određenom gospodarskom subjektu. Kako bi predmet nabave bio opisan na „neutralan“ način naručitelj mora prije svega provesti kvalitetno istraživanje tržišta i svakako je preporučljivo provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima bez obzira da li za isto postoji zakonska obveza ili ne.

Koje su prednosti podjele predmeta nabave na grupe?

Predmet nabave javni naručitelj može podijeliti na grupe na temelju objektivnih kriterija, primjerice prema:

  • vrsti
  • svojstvima
  • namjeni
  • mjestu ispunjenja
  • vremenu ispunjenja

Smisao podjele predmeta nabave na grupe je omogućiti pristup malih i srednjih gospodarskih subjekata postupku javne nabave, stoga treba obratiti pozornost na veličinu pojedine grupe kako se bez obzira na podjelu nabave na grupe ne bi ograničio pristup malih i srednjih gospodarskih subjekata javnoj nabavi.

Zbog navedene odredbe, ako javni naručitelj u postupku javne nabave velike vrijednosti nije podijelio predmet nabave na grupe, obvezan je u dokumentaciji o nabavi te u izvješću o javnoj nabavi naznačiti glavne razloge za takvu odluku.

Ako je predmet nabave podijeljen na grupe obvezno je u dokumentaciji o nabavi odrediti mogu li se ponude dostaviti za jednu, nekoliko ili sve grupe, te naručitelj može u dokumentaciji o nabavi odrediti da će ugovore dodijeliti kombinirajući nekoliko grupa ili sve grupe predmeta nabave ako više od jedne grupe može biti dodijeljeno istom ponuditelju.

Prednosti podjele predmeta nabave između ostalog su:

  • veći broj potencijalnih ponuditelja
  • niže cijene ponude
  • mogućnost sudjelovanja malih poduzetnika
  • žalba na odluku o odabiru sprječava nastanak ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma samo za one grupe predmeta nabave u kojima je žalba izjavljena

Preporuka je svim naručitelje da zbog navedenih prednosti predmete nabava koje provode podijele na grupe kako bi što više otvorili tržište i omogućili što bolju tržišnu utakmicu te tako smanjili mogućnosti da se putem žalbe „uspori“ proces nabave koju provode.

Možemo zaključiti da dijeljenje predmeta nabave na grupe ima niz prednosti za naručitelja kao i za ponuditelje, stoga bi navedeno trebala biti praksa kada god je to moguće kako bi se puni smisao javne nabave ostvarivao u praksi.

 

Autor: Hrvoje Karažija, konzultant poduzeća AVELANT d.o.o.

AVELANT je jedna od vodećih tvrtki za strateško planiranje i upravljanje te pripremu i provedbu projekata financiranih iz fondova EU. U AVELANTU rade vodeći stručnjaci za fondove EU, javne nabave i strateško savjetovanje klijenata. Projektni portfelj tvrtke vrijedi više od pet milijardi eura i obuhvaća preko 500 uspješno provedenih projekata i savjetovanja. Trebate li konzultantske usluge za javnu nabavu, slobodno nam se javite na info@avelant.hr ili 01/5534 878.