Preloader Close

Otvoreno javno savjetovanje za Poziv “Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture”

Otvoreno javno savjetovanje za Poziv “Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture”

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) uputilo je na javno savjetovanje nacrt Uputa za prijavitelje za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava “Priprema i provedba programa unaprjeđenja javne kulturne infrastrukture” u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. Svrha Poziva je “Povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.”

Bespovratna sredstva dodijelit će se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu trajnog poziva. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 70.000.000,00 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (dalje: EFRR), dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR, a najniži 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Prihvatljivi prijavitelji su: Ustanove u kulturi, Jedinice lokalne samouprave ili Jedinice područne (regionalne) samouprave.

Neke od prihvatljivi aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Poziva su: Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (npr. izrada financijske analize, analize troškova i koristi, studije izvodljivosti, studije utjecaja zahvata na okoliš/prethodne i/ili glavne ocjene o prihvatljivosti tj. zahtjeva za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš/prirodu, konzervatorska, građevinska, geodetska istraživanja i elaborati, analiza postojećeg stanja zgrade, izrada idejnog, glavnog, izvedbenog projekta te projekta opremanja i dr.); Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture (npr. građevinski, obrtnički, instalaterski radovi, opremanje uključujući suvremenu IKT opremu i softvere, provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenja OIE, povećanje potresne otpornosti, sigurnosti u slučaju požara i pristupačnosti zgradi i dr.); Upravljanje projektom i administracija i Promidžba i vidljivost projekta.

 

Svi zainteresirani dionici su pozvani da dostave svoja mišljenja i konstruktivne prijedloge radi što skorijeg raspisivanja Poziva.

e-Savjetovanju možete pristupiti na ovoj poveznici , a razdoblje savjetovanja je od 17.10.2023. do 16.11.2023.