Preloader Close

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje za Poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Uputa za prijavitelje za Poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) uputilo je 19.10.2023. na javno savjetovanje nacrt Uputa za prijavitelje za Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“ u okviru Integriranog teritorijalnog programa za razdoblje 2021. – 2027., Prioriteta I. – Industrijska tranzicija hrvatskih regija.

Svrha Poziva je usmjeriti potpore za projekte istraživanja i razvoja (industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvedivosti) i razvoj tehnološke infrastrukture u svrhu razvoja prioritetnih niša grupiranih u RLV-ove u okviru S3 tematskih područja. Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN koji se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima i koji će rezultirati konačnim, odnosno cjelovitim (integriranim) proizvodom i/ili uslugom. Takav konačni proizvod, odnosno usluga, po završetku projekta moraju biti spremni za komercijalizaciju i predstavljati inovaciju na razini partnerstva. SPIN mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici, a može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) koje svojim istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju integriranog proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti.

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva iznosi 100.000.000,00 EUR. Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti iznosi 3.000.000,00 EUR, a najniži 1.000.000,00 EUR pojedinom projektnom prijedlogu.

Prihvatljiv prijavitelj po ovom Pozivu je pravna ili fizička osoba koja je Ugovorom o konzorciju imenovana nositeljem SPIN konzorcija, a koja je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće, koji ima poslovnu jedinicu (ili podružnicu) u trenutku plaćanja potpore u Panonskoj, Jadranskoj ili Sjevernoj Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti uključuju:

1. Aktivnosti istraživanja i razvoja obavezno trebaju uključivati industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studiju izvedivosti

2. Upravljanje projektom

3. Aktivnosti vidljivosti projekta

4. Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela

5. Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje.

 

Svi zainteresirani dionici su pozvani da dostave svoja mišljenja i konstruktivne prijedloge radi što skorijeg raspisivanja Poziva.

e-Savjetovanju možete pristupiti na ovoj poveznici , a razdoblje savjetovanja je od 19.10.2023. do 18.11.2023.