Preloader Close

Objavljen Strateški plan programa Obzor Europa za razdoblje od 2025.do 2027.

Objavljen Strateški plan programa Obzor Europa za razdoblje od 2025.do 2027.

Europska komisija je na danima istraživanja i inovacija, 20. ožujka 2024. godine., usvojila Strateški plan programa Obzor Europa za razdoblje od 2025. do 2027. godine.

Strateškim planom utvrđene su tri ključne strateške smjernice za financiranje istraživanja i inovacija EU-a za posljednje tri godine Programa (2025.-2027.):

  • Zelena tranzicija
  • Digitalna tranzicija
  • Otpornija, konkurentnija, uključivija i demokratskija Europa.

Ključne strateške smjernice su odraz političkih prioriteta Europske unije, opisuju kako istraživanja i inovacije mogu doprinijeti tim prioritetima i omogućuju bolje mjerenje učinka. Strateški plan putem ovih smjernica adresira rješavanje globalnih izazova kao što su klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti, digitalna tranzicija i starenje stanovništva.

Učinkovito integriranje društvenih i humanističkih znanosti u sve klastere, uključujući sve misije i partnerstva, ključno načelo programa Obzor Europa, stoga se ono navodi u Strateškom planu, kao i pitanje ravnoteže istraživanja i inovacija. Kao novost, Strateškim planom uvodi se instrument Novog europskog Bauhausa te se donosi pregled dosadašnjih dostignuća Misija EU-a.

Ključne strateške smjernice vodeća su načela programa Obzor Europa i provodit će se u okviru programa rada. U programima rada utvrđuju se mogućnosti financiranja istraživačkih i inovacijskih aktivnosti putem poziva za podnošenje projektnih prijedloga.