Preloader Close

Nove prilike iz EU fondova početkom 2024.!

Nove prilike iz EU fondova početkom 2024.!

EU fondovi pružaju velike prilike za financiranje poslovnih poduhvata i razvoj novih proizvoda i usluga za poduzetnike u Europskoj uniji. Poduzetnici mogu aplicirati za sredstva iz različitih EU fondova, ovisno o branši u kojoj djeluju, njihovim potrebama i ciljevima. Postoji više različitih fondova i programa kojima se mogu ostvariti sredstva za razvoj poslovanja, stvaranje novih radnih mjesta i unapređenje konkurentnosti. Kako bi se koristilo ovim izvorima financiranja, prihvatljivi prijavitelji trebaju biti upoznati s uvjetima i pravilima natječaja za dodjelu sredstava, te imati dobro pripremljen projektni prijedlog.

Dostupni javni pozivi:

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

  • Cilj Poziva je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Natječaj za intervenciju 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije 

  • Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencija za potporu ulaganjima u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (SP ZPP).

Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Obnova javne kulturne infrastrukture”

  • Predmet Poziva je ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture tj. zgrade javne namjene koje su namijenjene obavljanju kulturne djelatnosti.

U najavi je objava 2. Poziva ” POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO”

  • Predmet ovog Poziva je poticanje proizvodnih ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih poduzeća (mid-caps), iz energetski intenzivnih industrija, koja će rezultirati energetski i resursno učinkovitijim gospodarstvom kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji, povećanju korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija.

Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”

  • Ovim će se Pozivom potaknuti izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

Objavljen poziv „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

  • Predmet Poziva je poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Natječaj za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta

  • Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

ITU – Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb

  • Predmet Poziva je ulaganje u biciklističku infrastrukturu na području Urbane aglomeracije Zagreb.

Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala

  • Predmet ovog Poziva je poticanje uspostave novih postrojenja za sortiranje isključivo odvojeno sakupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala (suhih reciklata) dodjelom bespovratnih sredstava iz NPOO-a.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vaučeri za digitalizaciju“

  • Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što će u konačnici povećati konkurentnost i otpornost poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

 

Ne propustite ovu jedinstvenu priliku i javite nam se ukoliko želite više informacija o uvjetima poziva, prihvatljivim prijaviteljima, aktivnostima i raspoloživim iznosima sredstava kao i pomoć pri pripremi i provedbi projekta!

????: info@avelant.hr
????: 01 5534 878