Preloader Close

Loš odaziv poduzetnika na jedan od najatraktivnijih Poziva “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” u skolpu NPOOa

Loš odaziv poduzetnika na jedan od najatraktivnijih Poziva “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo” u skolpu NPOOa

U sklopu NPOO – a namijenjeno je 252 milijuna eura bespovratnih sredstava sektoru poduzetništva međutim sam Poziv nije postigao očekivano zanimanje što je prilično iznenađujuće obzirom da su  tijekom pripreme samoga natječaja reakcije i interes od strane HGK i HUPa bile velike. Kriteriji samog natječaja bili su vrlo ograničeni te u dogovoru sa Europskom komisijom prihvaćeni su prijedlozi da se broj prihvatljivih djelatnosti poveća na 15 te je tako i povećan broj samih prijavitelja sa 300 na više od 1200 prijavitelja. Gledamo li predhodne godine u kojemu su bili objavljeni slični natječaji interes je bio puno veći te je bilo prijavljeno puno više projekata i kandidata.

Vijeće je donijelo odluku da će do kraja 2024. godine potporu za prelazak na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo primiti 290 poduzeća stoga je i razumljivo da se razmišlja o otvaranju novog poziva u 2023 godini kako bi se iskoristila alokacija koja je bila namijenjena za navedeni natječaj koji je zatvoren 19. prosinca 2022.