Preloader Close
Programi Europske unije

PROGRAM PERIKLO IV. (2021.-2027.)

PERIKLO IV. je program razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja. Namijenjen je vlastima, bankama i ostalima uključenima u sprječavanje krivotvorenja eura za zemlje u Eurozoni i izvan nje. Cilj programa jest zaštita europskih novčanica i kovanica, osiguravajući da mjere protiv krivotvorenja u cijeloj Europskoj uniji imaju ekvivalentan utjecaj uz poboljšavanje suradnje između vlasti.

Proračun za razdoblje 2021.-2027. godine: 6 milijuna eura

Službene stranice programa: http://https://economy-finance.ec.europa.eu/euro/anti-counterfeiting/pericles-iv-programme_en

 

CILJEVI

 • Zaštititi novčanice i kovanice eura od krivotvorenja i prijevare podržavanjem mjera koje su poduzele zemlje članice;
 • Pomoći nacionalnim i europskim vlastima da razviju blisku suradnju međusobno i s Europskom komisijom, a to uključuje zemlje koje nisu članice i međunarodne organizacije;
 • Podizanje svijesti o Europskoj uniji i međunarodnoj dimenziji eura; širenje temeljnog znanja povezanog sa zaštitom eura;
 • Podrška prevenciji i doprinos represiji krivotvorenja eura kroz specijalizirane treninge i pomoć u tim područjima;
 • Promicanje konvergencije aktivnosti obuke za trenere uzimajući u obzir nacionalne operativne strategije;
 • Poticanje suradnje struktura i osoblja te razvijanje međusobnog povjerenja i razmjena informacija;
 • Podržavanje razvitka posebne pravne i sudske zaštite eura
 • Povećanje razine zaštite eura u zemljama koje su ocijenjene rizičnima podržavanjem kupovine posebne opreme.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

 • Radnje podizanja svijesti o potrebi za bliskim surađivanjem nadležnih tijela;
 • Radnje podizanja svijesti o zakonodavstvu vezanom uz zaštitu eura;
 • Trening vezan uz zakonodavstvo, suradnju, istraživanje i sigurnost eura;
 • Razvijanje i jačanje mehanizama i razmjena dobrih praksa;
 • Kupovina opreme koju će koristiti specijalizirane agencije za borbu protiv krivotvorenja.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

 • Program je namijenjen državama članicama, zemljama kandidatkinjama, potencijalnim kandidatkinjama, odnosno, zemljama pristupnicama Europskoj uniji te zemljama koje su potpisale ugovor o sudjelovanju u programu.+