Preloader Close
EU fondovi 2021-2027

KOHEZIJSKI FOND (COHESION FUND – CF)

Fokus kohezijske politike EU-a u razdoblju 2021.-2027. ostaje održiva gospodarska konkurentnost kroz istraživanje i inovacije, digitalnu tranziciju, ciljeve Europskog zelenog sporazuma, kao i promicanje europskog stupa socijalnih prava. Novo zakonodavstvo pojačava podršku pripremljenosti zdravstvenih sustava i osigurava bolje iskorištavanje potencijala kulture i turizma. Istodobno, pruža potporu radnicima i mjerama za rješavanje problema nezaposlenosti mladih i siromaštva djece.

Kohezijski fond uglavnom financira ulaganja u projekte zaštite okoliša i prometne infrastrukture, doprinoseći tematskim ciljevima 4-7: (4: ekonomija s niskim udjelom ugljika, 5: klimatske promjene, 6: okoliš i učinkovitost resursa, 7: prijevoz). Kako KF uključuje komponentu tehničke pomoći, to također doprinosi tematskom cilju 11: (učinkovita javna uprava). Kohezijski fond pokriva relativno dugačak popis investicijskih prioriteta u području prometa, energije i okoliša. Hrvatska kroz korištenje tog instrumenta ima pravo na sufinanciranje u iznosu od 80 – 85% ukupne vrijednosti projekata.

 • Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 1,55 milijardi eura

TEMATSKA KONCENTRACIJA FONDA:

 • Pametna Europa (inovacije, digitalizacija, podrška malim i srednjim poduzećima);
 • Zelena Europa (ekonomija bez ugljika, provedba Pariškog sporazuma, obnovljivi izvori);
 • Povezana Europa (strateški transport i digitalne mreže);
 • Socijalna Europa (socijalna prava, kvalitetno zapošljavanje, obrazovanje, socijalna uključenost);
 • Građanska Europa (podrška lokalno vođenim razvojnim strategijama, urbani razvoj);

IZ FONDA SE MOGU FINANCIRATI:

 • promicanje mjera energetske učinkovitosti i obnovljive energije;
 • projekti iz zaštite okoliša i prometne infrastrukture;
 • razvoj pametnih energetskih sustava;
 • promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprečavanja rizika i otpornost na katastrofe;
 • promicanje održivog upravljanja vodama;
 • jačanje biološke raznolikosti, zelena infrastruktura u urbanim sredinama, okoliš i smanjenje zagađenja;