Preloader Close
EU fondovi 2021-2027

FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU

Fond za pravednu tranziciju jedan je od ključnih instrumenata Europske unije kojim se regijama pomaže u prelasku na klimatsku neutralnost do 2050.

Fond za pravednu tranziciju podupire gospodarsku diverzifikaciju i prenamjenu dotičnih teritorija.

Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.) iznosi preko 65 milijardi