Preloader Close
EU fondovi 2021-2027

EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS (EUROPEAN SOCIAL FUND – ESF+)

ESF + glavni je financijski alat EU-a za jačanje socijalne dimenzije Unije. Rezultat je spajanja postojećeg Europskog socijalnog fonda (ESF), Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI), Fonda za europsku pomoć najugroženijima (FEAD), Programa zapošljavanja i socijalnih inovacija (EaSI) i zdravstvenog programa EU. Ovo je glavni korak prema usmjeravanju i pojednostavljenju postojećih pravila među fondovima i pomoći će povećanju sinergije između različitih komponenata Fonda kako bi se osigurao bolji učinak. Hrvatska koristi ovaj instrument kako bi kroz različite projekte kvalitetno implementirala nacionalne politike usmjerene na povećanje obrazovanja i zaposlenosti hrvatskih građana.

Glavni cilj ESF-a + je doprinijeti socijalnijoj Europi i učiniti Europski stup socijalnih prava stvarnošću u primjeni. ESF+ doprinosi ekonomskoj i socijalnoj konvergenciji u cijeloj Europi.

Financiranje iz ESF-a + također će doprinijeti provedbi smjernica za zapošljavanje kako su definirane u Europskom semestru koordinacije politika i ukupnom cilju pametnog, uključivog i održivog rasta nakon 2020. godine (UN-ovi ciljevi održivog razvoja), kao što je osiguravanje visoke razine ljudskog zdravlja. Inicijativa će pomoći poboljšati mogućnosti zapošljavanja, podići životni standard, olakšati mobilnost radne snage i povećati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju kako je utvrđeno Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (TFEU) i Poveljom EU o temeljnim pravima. Stopa sufinanciranja iznosi od 50 do 85% ukupne vrijednosti projekta.

  • Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 1,98 milijardi eura

TEMATSKA KONCENTRACIJA FONDA:

  • Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje;
  • Učinkovitost tržišta rada i jednak pristup kvalitetnom zapošljavanju;
  • Socijalna uključenost, zdravlje i borba protiv siromaštva;

IZ FONDA SE MOGU FINANCIRATI:

  • Poboljšavanje mogućnosti zapošljavanja;
  • Promicanje zapošljavanja i socijalne uključenosti mladih;
  • Podizanje životnog standarda kroz pomaganje pri dobivanju posla ili boljeg posla;
  • Ulaganja u ljudske resurse i poboljšanje pristupu tržišta rada;
  • Osnaživanje najugroženijih i nezaposlenih;
  • Integriranje ljudi u nepovoljnom položaju u društvo i osiguravanje pravednijih životnih prilika za sve;