Preloader Close
Programi Europske unije

EUROPSKI PROGRAM PROTIV PRIJEVARA 2021.-2027. (THE UNION ANTI-FRAUD PROGRAMME)

Program promiče aktivnosti protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Europske unije. Program doprinosi jačanju transnacionalne suradnje i efikasnijoj prevenciji prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji uz pomoć specijalizirane obuke za osoblje nacionalne i regionalne administracije i druge dionike.

Proračun za razdoblje od 2021. – 2027. godine: 181.2 milijuna eura

Službene stranice programa: http://https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget/performance-and-reporting/programme-performance-overview/anti-fraud-performance_en

 

CILJEVI

  • Zaštititi financijske interese Europske unije te povećati konkurentnost europske ekonomije kao i osigurati zaštitu novca poreznih obveznika;
  • Spriječiti i boriti se protiv prijevare, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijski interes Europske unije.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

  • Specijalizirana tehnička pomoć za nacionalne vlasti;
  • Organizacija specijaliziranih treninga, radionica o analizi rizika te konferencija.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN

  • Potencijalni prijavitelji su nacionalne ili regionalne administracije zemalja članica ili ostalih zemalja te istraživačke i obrazovne ustanove kao i neprofitne organizacije pod uvjetom da rade najmanje godinu dana te promiču jačanje zaštite financijskih interesa Europske unije.