Preloader Close
EU fondovi 2021-2027

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja. Očekuje se da će podržati pretežno poljoprivredni i poljoprivredno-prehrambeni sektor kako bi se postigao napredak potreban za Europski zeleni dogovor i postizanje ambicioznih ciljeva u skladu s novom strategijom bioraznolikosti i strategijom „od polja do stola“. Također može doprinijeti novoj viziji ruralnih područja pomažući ruralnim nepoljoprivrednim malim i srednjim poduzećima da započnu ili razviju svoje aktivnosti.

Iz ovog fonda može se financirati od 65% do 85% ukupne vrijednosti projekta.

 • Financijska alokacija za RH (2021. – 2027.): 2,1 milijarde eura

TEMATSKA KONCENTRACIJA FONDA:

 • Snažna podrška europskom uzgoju, omogućujući prosperitetna ruralna područja i proizvodnju visokokvalitetne hrane;
 • Pametnija Europa - inovativna i pametna industrijska transformacija;
 • Zelenija Europa s niskim udjelom ugljika - čista i poštena energetska tranzicija, zeleno i plavo ulaganje, kružno gospodarstvo, prilagodba klimi i sprečavanje rizika;
 • Povezanija Europa - mobilnost i regionalna ICT povezanost;
 • Više socijalna Europa - provedba Europskog stupa socijalnih prava;
 • Europa bliža građanima - održivi i integrirani razvoj urbanih, ruralnih i obalnih područja kroz lokalne inicijative;

IZ FONDA SE MOGU FINANCIRATI:

 • Ulaganja u infrastrukturu poljoprivrednog sektora, jačanje konkurentnosti;
 • Konkurentnost poljoprivrede i šumarstva;
 • Projekti koji se bave gospodarskim razvojem u ruralnim područjima;
 • Proizvodnja visokokvalitetne hrane;
 • Potpora prihodima poljoprivrednika i tržišne mjere;
 • Pametni rast poljoprivrednih tehnologija i zeleno gospodarstvo s niskim razinama ugljika;