Preloader Close
EU fondovi 2014-2020

EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI RAZVOJ (AGRICULTURAL FUND FOR RURAL DEVELOPMENT – EAFRD)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj ima za cilj jačanje europske politike ruralnog razvoja i pojednostavljivanje njezine provedbe. Fond je usmjeren na umanjenje gospodarskih razlika između regija EU kroz razvoj poljoprivrednog sektora. Od očuvanja eko-sustava, preko pošumljavanja, razvoja ruralnog poduzetništva do većih infrastrukturnih investicija, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj nudi podršku za suvremenu, održivu i uključivu revitalizaciju ruralnih područja te njihovu integraciju u suvremene ekonomske tokove država članica. Iz ovog fonda može se financirati do 85% ukupne vrijednosti projekta

 • Financijska alokacija za RH (2014. – 2020.): 2,02 milijardi eura

TEMATSKA KONCENTRACIJA FONDA:

 • Konkurentnost sektora poljoprivrede i šumarstva;
 • Zaštita okoliša i upravljanje zemljištem;
 • Kvaliteta života i raznolikost ruralnog gospodarstva.

IZ FONDA SE MOGU FINANCIRATI:

 • Konkurentnost sektora poljoprivrede i šumarstva;
 • Poticanje prijenosa znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima;
 • Jačanje isplativosti i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama;
 • Promicanje organizacije lanca opskrbe hranom, dobrobiti životinja te upravljanja rizikom u poljoprivredi;
 • Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava povezanih s poljoprivredom i šumarstvom;
 • Promicanje učinkovitosti resursa te poticanje pomaka prema gospodarstvu s niskom razinom ugljika otpornom na klimatske promjene u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektor;
 • Promicanje društvene uključenosti, suzbijanja siromaštva i gospodarskog razvoja u ruralnim područjima.