Preloader Close
Programi Europske unije

ERASMUS + 2021.-2027.

Erasmus+ je više od 30 godina vodeći program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. U novom sedmogodišnjem razdoblju od 2021. do 2027. Erasmus+ podupire prioritete i aktivnosti u okviru europskog prostora obrazovanjaAkcijskog plana za digitalno obrazovanje i Programu vještina za Europu. Pomaže u ostvarivanju europskog stupa socijalnih prava, provodi strategiju EU-a za mlade za razdoblje 2019.–2027. i razvija europsku dimenziju u sportu.

 

U pandemiji bolesti COVID-19 pokazalo se da je pristup obrazovanju važniji nego ikad za brz oporavak, a ujedno i za promicanje jednakih mogućnosti za sve. U tom procesu oporavka program Erasmus+ podiže svoju uključivu dimenziju na novu razinu te podupire mogućnosti za osobni, društveno-obrazovni i profesionalni razvoj ljudi u Europi i šire. Visokokvalitetno, uključivo obrazovanje i osposobljavanje te formalno i neformalno učenje mladima, ali i sudionicima svih dobi, pružaju kvalifikacije i vještine potrebne za konstruktivno sudjelovanje u demokratskom društvu, međukulturno razumijevanje i uspješan prelazak na tržište rada.

Program Erasmus+ 2021.-2027. donosi više od 26,2 milijarde eura za potporu mobilnosti i suradnji.

Više osnovnih informacija možete pronaći u letku s činjenicama o programu Erasmus+ 2021-2027.

CILJEVI

 • Doprinijeti ciljevima strategije Europa 2021.-2030., uključujući vodeći cilj u području obrazovanja;
 • Doprinijeti ciljevima strateškog okvira za europsku suradnju u obrazovanju i osposobljavanju;
 • Doprinijeti uspostavi održivog razvoja partnerskih država u području visokog obrazovanja;
 • Doprinijeti ciljevima obnovljenog okvira za europsku suradnju u području mladih;
 • Doprinijeti razvijanju europske dimenzije u sportu;
 • Promicati europske vrijednosti.

KLJUČNA AKTIVNOST 1 - MOBILNOST POJEDINACA

 • Mobilnost učenika i osoblja;
 • Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus;
 • Zajmovi za diplomske studije Erasmus+.

KLJUČNA AKTIVNOST 2

 • Transnacionalna strateška partnerstva;
 • Udruženja znanja između ustanova visokog obrazovanja i poduzeća;
 • Udruženja sektorskih vještina koja podupiru osmišljavanje i isporuku zajedničkih kurikuluma;
 • Projekti za jačanje sposobnosti koji podupiru suradnju s partnerskim državama u Područjima visokog obrazovanja i mladih;
 • Platforme za informatičku podršku.

KLJUČNA AKTIVNOST 3 – POTPORA ZA REFORMU POLITIKE

 • Znanje u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih za donošenje politika;
 • Inicijative za inovacije politika;
 • Potpora europskim alatima za politike;
 • Suradnja s međunarodnim organizacijama;
 • Dijalog s dionicima te promicanje politika i programa.

AKTIVNOSTI PROGRAMA JEAN MONNET

 • Akademski moduli, katedre, centri izvrsnosti;
 • Rasprava o politici s akademskim svijetom;
 • Potpora udrugama u svrhu organiziranja i provedbe zakonskih aktivnosti udruga koje se bave europskim studijima i pitanjima Europske unije.

SPORT

 • Suradnička partnerstva čiji je cilj promicati integritet sporta;
 • Neprofitna europska sportska događanja;
 • Jačanje baze dokaza za donošenje politika pomoću studija;
 • Dijalog s relevantnim europskim dionicima.

KOME JE PROGRAM NAMIJENJEN?

 • Zainteresirani pojedinci prijavljuju se putem svojih ustanova (obrazovnih institucija, istraživačkih ustanova, jedinica lokalne vlasti, udruga i organizacija civilnog društva), a program nudi i mogućnost suradnje ustanovama iz cijelog svijeta kroz brojne aktivnosti.