Preloader Close

Hrvoje Karažija

Direktor Odjela za javnu nabavu

Hrvoje je magistar prava s gotovo 10 godina radnog iskustva u pripremi provjedbi projekata, pravu i javnoj nabavi. Certificirani je Voditelj pripreme i provedbe EU projekata koji je program završio na Učilištu EU projekti na kojemu danas predaje programe iz područja javne nabave.

Kroz karijeru je sudjelovao u pripremi i provedbi EU projekata u ukupnoj vrijednosti većoj od 200 milijuna kuna. Nositelj je certifikata javne nabave izdanog od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te je od 2021. godine trener za javnu nabavu.

Specijalizirao se za pripremu i provedbu postupaka javne nabave prema ZJN 2016, prema NOJN, kao i za javne nabave koje se provode u sklopu EU financiranih projekata. Dosad je proveo cijeli niz postupaka javne nabave male i velike vrijednosti ukupne vrijednosti veće od 20 milijuna eura.

Posebno je aktivan u području savjetovanja klijenata o izbjegavanju nepravilnosti i financijskih korekcija u projektima financiranima iz fondova EU-a, izradi prigovora na izrečene nepravilnosti te su dosad njegovi postupci javne nabave u potpunosti izbjegli bilo kakve financijske korekcije. U sklopu Učilišta EU projekti održava predavanja u okviru Specijalističkog programa izobrazbe u području javne nabave, a autor je i brojnih članaka te posebnog Newslettera o pitanjima iz područja javne nabave.

U AVELANT-u vodi Odjel za javnu nabavu u okviru kojega vodi računa o ciljevima Odjela, konzultantima i vanjskim suradnicima, klijentima te sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave za klijente, kao i unaprjeđenju postojećih obrazovnih programa u području javne nabave.