Preloader Close
Otvoren

Uspostava reciklažnih dvorišta

Tip natječaja: Otvoreni javni poziv

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29. travnja 2024. 09:00 h.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 3. lipnja 2024. 10:00 h.

Ukupna vrijednost: 6.000.000,00 EUR

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet Poziva

  • Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21,142/23, ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima. Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih reciklažnih dvorišta.

Cilj Poziva

  • CIlj ovog Poziva je doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište, prvenstveno u obalnim i otočnim JLS-ovima. Kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava za projekte izgradnje i opremanja reciklažnih dvorišta odnosno nabave mobilnih reciklažnih dvorišta se planira doprinijeti ostvarenju cilja komponente C.1.3. - Razvoj infrastrukture za recikliranje komunalnog i ambalažnog otpada.

Prihvatljivi korisnici

  • Jedinice lokalne samouprave

Financijska alokacija

  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 EUR
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 850.000,00 EUR

Rok za prijavu

03.06.2024