Preloader Close
Otvoren

Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu

Fond: Modernizacijski fond

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 9. srpnja 2024. 09:00 h.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 9. rujna 2024. 09:00 h.

Ukupna vrijednost: 33.813.570,33 EUR

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Svrha Poziva

 • Predmet Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije

Cilj Poziva

 • Cilj Poziva je podupiranje ulaganja za proizvodnju električne energije korištenjem obnovljivih izvora energije u cilju ispunjavanja sljedećih obveza Republike Hrvatske do 2030. godine:
 • smanjenja emisija stakleničkih plinova iz ETS sektora i sektora izvan ETS-a (u odnosu na 2005. godinu)
 • smanjenja potrošnje isporučene energije u odnosu na referentnu isporučenu energiju, odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera
 • povećanja udjela OIE u bruto neposrednoj potrošnji energije.

Prihvatljivi korisnici

 • Trgovačka društva i obrtnici iz djelatnosti Prerađivačke industrije i Opskrbe parom i klimatizacija (prema Odluci NKD).

Financijska alokacija

 • Unutar navedenog raspoloživog iznosa Modernizacijskog fonda, sredstva će se raspodijeliti prema vrsti ulaganja u:
 • fotonaponske elektrane - alokacija 18.813.570,33 EUR
 • elektrane na biomasu - alokacija 7.500.000,00 EUR
 • bioplinske elektrane - alokacija 7.500.000,00 EUR
 • Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva iznosi 100.000,00 EUR
 • Najviši iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda u sklopu ovog Poziva koji može biti dodijeljen za financiranje projektnih prijedloga po Prijavitelju iznosi 5.000.000,00 eura.

Kako se prijaviti

 • Ako vam treba pomoć pri izradi projektnih prijedloga javite nam se na:
 • info@avelant.hr
 • 01 5534 878

Rok za prijavu

09.09.2024