Preloader Close
Otvoren

Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture i komunalne vezove

Tip natječaja: Otvoreni javni poziv

Nadležno tijelo: Ministarstvo mora prometa i infrastrukture

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17. travnja 2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31. prosinca 2025.

Ukupna vrijednost: 129.411.764,71 EUR od čega 110.000.000,00 EUR EU sredstva

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet Natječaja

  • Predmet ovog poziva je financiranje izgradnje i unaprjeđenje infrastrukture u lukama županijskog i lokalnog značaja otvorenim za javni promet (sukladno članku 115., Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama) u operativnom i komunalnom dijelu luka (čl. 127., stavak 1 Zakona) te javnih cestovnih prometnica koje služe za pristup tim lukama.

Cilj Poziva

  • Cilj poziva je integriranje primorske Hrvatske u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast te razvoj i jačanje održive, intermodalne nacionalne, regionalne i lokalne mobilnosti koja je otporna na klimatske promjene.

Prihvatljivi korisnici

  • Županijske lučke uprave
  • Upravitelji županijskim cestama

Financijska alokacija

  • 129.411.764,71 EUR od čega 110.000.000,00 EUR EU sredstva

Intenzitet potpore

  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 EUR
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 EUR

Rok za prijavu

31.12.2025