Preloader Close
U najavi

Natječaj za provedbu intervencije 70.05 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Operativni program: SP ZPP 2023.-2027.

Tip natječaja: Natječaj za provedbu intervencije

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.04.2024

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.05.2024

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet Natječaja

  • Predmet Natječaja je dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi intervencije 70.05. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike republike hrvatske 2023. – 2027. u cilju doprinosa zaustavljanju i smanjenju gubitka bioraznolikosti, jačanje usluga ekosustava i očuvanje staništa i krajobraza.

Prihvatljivi korisnici

  • Prihvatljivi korisnici su javna tijela i pravne osobe uključujući i udruge koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Financijska alokacija

  • 1.600.000,00 EUR-a za korisnike biljnih genetskih resursa
  • 700.000,00EUR-a za korisnike životinjskih

Intezitet javne potpore

  • Visina potpore po korisniku iznosi do 300.000 EUR-a za korisnike koji se bave očuvanjem biljnih genetskih resursa i do 300.000 EUR za korisnike koji se bave očuvanjem životinjskih genetskih resursa.

Rok za prijavu

31.05.2024