Preloader Close
Otvoren

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 23.02.2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.03.2024.

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet poziva

  • Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu.

Cilj Poziva

  • Program treba doprinijeti: razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanju procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, digitalizaciji i unapređenju pružanja ugostiteljskih i/ili turističkih usluga, razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga, kružnom gospodarstvu i povećanju energetske učinkovitosti.

Prihvatljivi korisnici

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge);
  • OPG (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) ili PG (poljoprivredna gospodarstva) koja su registrirana ili će biti registrirana za ugostiteljsku djelatnost po završetku projektnih aktivnosti.

Financijska alokacija

  • Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od pet mjera:
  • mjera A podupire ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih hotela, najniži iznos sredstva koji se može dodijeliti je 10.000 EUR a najviši 35.000 EUR;
  • mjera B odnosi se na postojeće i nove kampove na području NUTS 2 regije: Panonske ili Sjeverne Hrvatske, a podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa, najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 6.000 EUR a najviši 25.000 EUR;
  • mjera C odnosi se na ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih ugostiteljskih objekata s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju važeće rješenje iz skupine „RESTORANI“, i to: Restoran, Gostionica, Bistro ili Slastičarnica, najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 EUR a najviši 15.000 EUR;
  • mjera D podupire ulaganja OPG-a – obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i PG-a – poljoprivrednika u nova vinotočja ili kušaonice, te digitalizaciju i e-punionice za OPG-e ili PG-e koje ima rješenje za ugostiteljske usluge, najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 EUR a najviši 15.000 EUR;
  • mjera E odnosi se na ulaganja u postojeće plovne objekte za izlete koji su registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma te ulaganja u plovila namijenjena iznajmljivanju s ili bez posade i pružanju usluge smještaja gostiju na plovilu (charter plovila), najniži iznos sredstava koji se može dodijeliti je 5.000 EUR a najviši 15.000 EUR.

Rok za prijavu

15.03.2024