Preloader Close
Otvoren

Javni Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina za 2025. godinu

Nadležno tijelo: Ministarstvo turizma i sporta

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 25. ožujka 2024.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 25. lipnja 2024.

Ukupna vrijednost: 11.800.830,00 EUR

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet Poziva

  • Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova.

Cilj Poziva

  • Cilj Javnog poziva je izrada Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, temeljem dostavljenih projektnih prijedloga, a sukladno Pravilniku o javnim potrebama u sportu na državnoj razini. Izrada Programa javnih potreba će omogućiti ulaganja u obnovu, održavanje, opremanje i rekonstrukciju sportskih građevina te tako povećati broj dostupnih i uređenih sportskih građevina, čime će se ispuniti jedan od osnovnih preduvjeta razvoja sporta u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi korisnici

  • Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište).

Financijska alokacija

  • U postupku vrednovanja i odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva kako slijedi: do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu, do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu, do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo s time da zatraženi iznos sufinanciranja mora biti unutar navedenih iznosa te može iznositi najviše 80% od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog.

Rok za prijavu

25.06.2024