Preloader Close
Otvoren

Energetska obnova višestambenih zgrada

Operativni program: NPOO

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29. ožujka 2024. od 13:00 h

Rok za podnošenje projektnih prijava: 03. lipnja 2024. do 16:00 h

Ukupna vrijednost: 94.235.322,37 EUR

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Predmet Poziva

  • Pozivom se podupiru mjere energetske učinkovitosti, korištenje obnovljivih izvora energije, mjere povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara, osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Cilj Poziva

  • Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga.

Prihvatljivi korisnici

  • ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade, sukladno čl. 375. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ili 
  • upravitelj zgrade (upravitelj) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade sukladno čl. 378. važećeg Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i čl. 4. (točka 72.) važećeg Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Financijska alokacija

  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 55.000,00 €
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 6.500.000,00 €

Rok za prijavu

03.06.2024