#Vijesti-eu

EU SME Fund- fond koji omogućuje zaštitu intelektualnog vlasništva malim i srednjim poduzetnicima

12

Siječanj

Objavljeno

Komisija i Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo osnovali su novi EU Fond za male i srednje poduzetnike (MSP) vrijednosti 47 milijuna eura, iz kojega će se MSP-ovima sa sjedištem u EU-u nuditi vaučeri kako bi im se pomoglo u zaštiti njihovog intelektualnog vlasništva. To je drugi EU-ov Fond za MSP-ove sa sredstvima za oporavak od COVID-a 19 te za zelenu i digitalnu tranziciju u sljedeće tri godine (2022. – 2024.). Kako bi zaštitili svoje inovacije, MSP-ovima je potreban fleksibilan paket instrumenata za zaštitu intelektualnog vlasništva i brzo financiranje. Stoga se novim EU-ovim Fondom za MSP-ove prvi put obuhvaćaju i patenti.

Fond za MSP-ove, pružat će sljedeće usluge:

  • povrat 90 % naknada koje države članice naplaćuju za usluge preddijagnostičkog ispitivanja (IP Scan), koje pružaju opsežnu procjenu potreba MSP-a za zaštitom intelektualnog vlasništva,
  • povrat 75 % naknada koje naplaćuju uredi za intelektualno vlasništvo registraciju žigova i dizajna;
  • povrat 50 % naknada koje naplaćuje Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo za dobivanje međunarodne zaštite žiga i dizajna;
  • povrat 50 % naknada koje naplaćuju nacionalni patentni uredi za registraciju patenata u 2022.;
  • Od 2023. moguća je potpora i za dodatne usluge, npr. djelomični povrat troškova pretraživanja ranijih patenata prije prijave patenta; pravne savjete o intelektualnom vlasništvu koje naplaćuju odvjetnici za intelektualno vlasništvo itd.

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo upravljat će Fondom za MSP-ove putem poziva na podnošenje prijedloga. Prvi je poziv danas objavljen na internetskoj stranici Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo. Kako bi se osiguralo pravedno i jednako postupanje s potencijalnim korisnicima te učinkovito upravljanje ovom inicijativom, prijave za bespovratna sredstva bit će otvorena tijekom razdoblja 2022. – 2024.

Radi povećanja otpornost MSP-ova, kako bi im se omogućilo prevladavanje prepreka uzrokovanih bolešću COVID-19 i kako bi im se pomoglo u tranziciji na zelene i digitalne tehnologije, EU potencira vrijednost nematerijalne imovine koju poduzeća stvaraju, razvijaju i dijele pomažući im da djelotvornije upravljaju tom imovinom te pružajući financijsku potporu i bolji pristup financiranju.

Među prioritetima akcijskog plana za intelektualno vlasništvo kao podršku oporavka i otpornosti EU-a, Komisija se obvezala promicati djelotvornu upotrebu i uvođenje alata za intelektualno vlasništvo, posebno u MSP-ovima. Konkretno, Komisija je pružila financijsku potporu MSP-ovima pogođenima krizom uzrokovanom bolešću COVID-19, pomažući im da upravljaju svojim portfeljima intelektualnog vlasništva i prijeđu na zelene i digitalne tehnologije.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice