#Vijesti-eu

EU SLJEDEĆE GENERACIJE-instrument Europske komisije za oporavak Europske unije nakon pandemije

28

Svibanj

Objavljeno

Europska komisija je 27. svibnja 2020. iznijela svoj prijedlog velikog plana oporavka. Kako bi oporavak bio održiv, ravnomjeran, uključiv i pravedan za sve države članice, Europska komisija predlaže stvaranje novog instrumenta za oporavak, EU sljedeće generacije, ugrađenog u snažan, moderan i obnovljen dugoročni proračun EU-a. Komisija je također objavila svoj prilagođeni program rada za 2020. godinu u kojem će se dati prioritetne radnje potrebne za poticanje oporavka i otpornosti Europe.

Koronavirus je uzdrmao Europu i svijet do svoje srži, testirajući zdravstvene sustave i sustave socijalne skrbi, naša društva i gospodarstva te naš zajednički život i rad. Kako bi zaštitila živote i sredstva za život, popravila jedinstveno tržište, kao i izgradila trajan i napredan oporavak, Europska komisija predlaže da se iskoristi puni potencijal proračuna EU-a. EU sljedeće generacije od 750 milijardi eura, kao i ciljano pojačanje dugoročnog proračuna EU-a za 2021.-2027., donijet će ukupnu financijsku moć proračuna EU-a na 1,85 bilijuna eura.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je: “Zahvaljujući planu oporavka golemi izazov koji je pred nama pretvorit će se u priliku, ne samo potporom opravku nego i ulaganjem u našu budućnost: Europski zeleni plan i digitalizacija potaknut će se otvaranje radnih mjesta i rast, otpornost naših društava i zdravlje našeg okoliša. Ovo je trenutak za Europu. Naša spremnost na djelovanje mora biti na razini izazova s kojima se svi mi suočavamo. Uz pomoć instrumenta EU sljedeće generacije možemo ambiciozno odgovoriti. “

Povjerenik Johannes Hahn, zadužen za proračun EU, rekao je: “Naš zajednički proračun u središtu je europskog plana oporavka. Zahvaljujući dodatnom kapacitetu instrumenta „EU sljedeće generacije” i ojačanom VFO-u moći ćemo pokazati solidarnost i poduprijeti države članice i gospodarstvo. Zajedničkim naporima Europa će postati konkurentnija i otpornija te ojačati svoj suverenitet.”

Potpredsjednik Maroš Šefčovič, zadužen za međuinstitucionalne odnose i predviđanje, rekao je: „Za oporavak će nam trebati čvrsta usmjerenost politika. U skladu s prilagođenim programom rada, koji odražava novu stvarnost, sva djelovanja usmjerit ćemo na prevladavanje krize i pokretanje našeg gospodarstva te se čvrsto zalagati da put Europske unije prema oporavku bude stabilan, održiv i pravedan. Na taj način vratit ćemo se još jači.”

ULAGANJE U SLJEDEĆE GENERACIJE

Nadopunjavajući nacionalne napore, proračun EU-a jedinstven je za pokretanje pravednog društveno-ekonomskog oporavka, popravljanje i oživljavanje jedinstvenog tržišta,  jednakih uvjeta i podržavanje hitnih ulaganja, posebno u zeleni i digitalni prijelaz, ključ budućeg prosperiteta i otpornosti Europe.

Sljedeća generacija EU će prikupiti novac privremeno podizanjem gornje granice vlastitih sredstava na 2,00% bruto nacionalnog dohotka EU, omogućujući Komisiji da koristi svoj snažni kreditni rejting za posudbu od 750 milijardi eura na financijskim tržištima. To dodatno financiranje usmjerit će se kroz programe EU-a i vraćati se tijekom dugog razdoblja u budućim proračunima EU-a – ne prije 2028. i ne nakon 2058. godine. Da bi se to postiglo na pošten i zajednički način, Komisija predlaže niz novih vlastitih sredstava , Pored toga, kako bi se što prije omogućila raspoloživa sredstva kako bi se odgovorilo na najvažnije potrebe, Komisija predlaže izmjenu trenutnog višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. kako bi se već 2020. osiguralo dodatnih 11,5 milijardi eura sredstava.

Prikupljeni novac za EU sljedeće generacije uložit će se u tri stupa:

 1. Podrška državama članicama s ulaganjima i reformama:
 • Novo sredstvo za oporavak i otpornost od 560 milijardi eura pružit će financijsku potporu ulaganjima i reformama, uključujući u vezi sa zelenim i digitalnim prijelazima i otpornošću nacionalnih gospodarstava, povezujući ih s prioritetima EU-a. Ovaj će objekt biti ugrađen u europski semestar. Opremit će se bespovratnim sredstvima do 310 milijardi eura i moći će osigurati do 250 milijardi eura dostupnih zajmova. Podrška će biti dostupna svim državama članicama, ali koncentrirana na najugroženije i tamo gdje su potrebe za otpornošću najveće.
 • Potrošnja u iznosu od 55 milijardi eura za trenutne programe kohezijske politike između sada i 2022. godine u okviru nove inicijative REACT-EU, koja će se dodijeliti na temelju ozbiljnosti socijalno-ekonomskih učinaka krize, uključujući razinu nezaposlenosti mladih i relativnu prosperitet država članica.
 • Prijedlog za jačanje Fonda pravednog prijelaza do 40 milijardi eura, kako bi se državama članicama omogućilo ubrzanje tranzicije ka klimatskoj neutralnosti.
 • Ojačanje od 15 milijardi eura za Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj za podršku ruralnim područjima u provođenju strukturalnih promjena potrebnih u skladu s Europskim zelenim sporazumom i postizanjem ambicioznih ciljeva u skladu s novom strategijom biološke raznolikosti i Farm to Fork koncepta.
 1. Početno pokretanje gospodarstva EU poticanjem privatnih ulaganja:
 • Novi instrument za podršku solventnosti mobilizirat će privatne resurse za hitnu podršku održivim europskim tvrtkama u sektorima, regijama i zemljama koje su najviše pogođene. Može biti operativan od 2020. godine i imat će proračun od 31 milijarde eura koji ima za cilj otključati potporu za solventnost za 300 milijardi eura za tvrtke iz svih gospodarskih sektora i pripremiti ih za čistu, digitalniju i otporniju budućnost.
 • Nadogradite InvestEU, vodeći program ulaganja u Europi, na razinu od 15,3 milijarde eura za mobiliziranje privatnih ulaganja u projekte širom Unije.
 • Novi instrument strateškog ulaganja ugrađen u InvestEU – za generiranje ulaganja do 150 milijardi eura u jačanju otpornosti strateških sektora, posebno onih povezanih sa zelenom i digitalnom tranzicijom, i ključnih lanaca vrijednosti na unutarnjem tržištu, zahvaljujući doprinosu 15 milijardi eura iz EU sljedeće generacije.
 1. Bavljenje lekcijama krize:
 • Novi zdravstveni program, EU4Health, za jačanje zdravstvene sigurnosti i pripremu za buduće zdravstvene krize s proračunom u iznosu od 9,4 milijarde eura.
 • Ojačanje od dvije milijarde eura, mehanizma civilne zaštite Unije, koji će se proširiti i ojačati kako bi se Unija opremila za pripremu i odgovor na buduće krize.
 • Iznos od 94,4 milijarde eura za Horizon Europe, koji će biti pojačan za financiranje vitalnih istraživanja zdravlja, otpornosti i zelenih i digitalnih prijelaza.
 • Podrška europskim globalnim partnerima kroz dodatnih 16,5 milijardi eura za vanjsko djelovanje, uključujući humanitarnu pomoć.
 • Ostali programi EU-a ojačat će se za potpuno usklađivanje budućeg financijskog okvira s potrebama oporavka i strateškim prioritetima.
 • Ojačat će se drugi instrumenti kako bi se proračun EU učinio fleksibilnijim i odgovornijim.
 • Postizanje brzog političkog sporazuma o EU sljedeće generacije i cjelokupni proračun EU za 2021.-2027. Na razini Europskog vijeća do srpnja nužno je dati novu dinamiku oporavku i opremiti EU snažnim alatom za vraćanje gospodarstva stopala i graditi za budućnost.

OSNOVI POLITIKE OBNOVE

Ponovno pokretanje ekonomije ne znači povratak na status quo prije krize, već pomicanje naprijed. Kratkoročnu štetu od krize moramo popraviti na način koji ulaže i u našu dugoročnu budućnost. Sav prikupljeni novac kroz EU sljedeće generacije bit će usmjeren kroz programe EU-a u obnovljenom dugoročnom proračunu EU-a.

Europski zeleni dogovor kao strategija oporavka EU:

 • Veliki val obnove naših zgrada i infrastrukture i kružnih ekonomija, donoseći lokalna radna mjesta
 • Razvoj projekata obnovljivih izvora energije, posebno vjetra, solarne energije i pokretanja čistog vodikovog gospodarstva u Europi
 • Čistiji transport i logistika, uključujući ugradnju milijun punionica za električna vozila i poticanje željezničkog putovanja i čiste mobilnosti u našim gradovima i regijama
 • Jačanje fonda Pravedan prijelaz za podršku ponovnom kvalificiranju, pomažući tvrtkama stvoriti nove ekonomske prilike.

Jačanje jedinstvenog tržišta i njegovo prilagođavanje digitalnom dobu:

 • Ulaganje u više i bolju povezanost, posebno u brzu implementaciju 5G mreža
 • Jača industrijska i tehnološka prisutnost u strateškim sektorima, uključujući umjetnu inteligenciju, cyber-sigurnost, superračunanje i oblake
 • Izgradnja stvarne ekonomije podataka kao pokretača inovacija i otvaranja novih radnih mjesta
 • Povećana cyber otpornost

Pravilan i uključiv oporavak za sve:

 • Kratkoročna europska shema reosiguranja za slučaj nezaposlenosti (SURE) pružit će 100 milijardi eura za podršku radnicima i poduzećima;
 • Program vještina za Europu i Akcijski plan digitalnog obrazovanja osigurat će digitalne vještine za sve građane EU-a;
 • Poštena minimalna plaća i obvezujuće mjere transparentnosti plaća pomoći će ranjivim radnicima, posebno ženama;
 • Europska komisija pojačava borbu protiv utaje poreza i to će pomoći državama članicama da ostvare prihod.

IZGRADNJA OTPORNIJE EUROPE

Europa mora poboljšati svoju stratešku autonomiju u brojnim određenim područjima, uključujući strateške lance vrijednosti i pojačani pregled direktnih stranih ulaganja. Kako bi povećala spremnost i upravljanje krizama, Komisija će ojačati Europsku agenciju za lijekove i pružiti snažniju ulogu Europskom centru za kontrolu bolesti (ECDC) u koordiniranju medicinskih odgovora u krizama. Oporavak se mora nedvosmisleno temeljiti na temeljnim pravima i potpunom poštivanju vladavine zakona. Sve hitne mjere moraju biti vremenski ograničene i strogo proporcionalne. Procjena Komisije bit će uključena u prvo izvješće u skladu s mehanizmom vladavine zakona. Iz te krize možemo naučiti i moramo naučiti, ali to se može učiniti samo uključivanjem naših građana, zajednica i gradova. Konferencija o budućnosti Europe odigrat će važnu ulogu u daljnjem jačanju europskih demokratskih temelja u postkoronavirusnoj krizi.

ODGOVORNO GLOBALNO VODSTVO

EU se zalaže za vodeće međunarodne napore ka istinskom globalnom oporavku, osobito uz zajedničku koordinaciju s Ujedinjenim narodima, G20 i G7, Međunarodnim monetarnim fondom, Svjetskom bankom ili Međunarodnom organizacijom rada. EU će nastaviti posebno blisko surađivati s neposrednim susjedstvom na istoku i jugu i svojim partnerima u Africi.

Izvor: Europska komisija

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice