#Vijesti-eu

EU parlament odobrio dodatnih 47,5 milijardi EUR za suzbijanje lokalnih učinaka COVID-19

16

Prosinac

Objavljeno

Zastupnici u Europskoj uniji odobrili su dodatnu pomoć regijama EU-a za odgovor na pandemiju COVID-19 i njene socijalne i zdravstvene posljedice.

Parlament je odobrio REACT-EU, paket od 47,5 milijardi EUR koji pomaže ublažavanju neposrednih učinaka krize COVID-19 u svim regijama EU-a.

Pomoć će biti dostupna putem strukturnih fondova EU, s 37,5 milijardi EUR dodijeljenih za 2021. i 10 milijardi EUR za 2022. Operacije obuhvaćene REACT-EU bit će prihvatljive za financiranje od 1. veljače 2020. godine, retroaktivno. Resursi se mogu trošiti do kraja 2023. godine.

Zemlje EU moći će dio novca dodijeliti Europskom socijalnom fondu, Fondu za europsku pomoć najsiromašnijima (FEAD), Inicijativi za zapošljavanje mladih, kao i prekograničnim programima (Interreg). Ulaganja će biti usmjerena na sektore koji su najviše pogođeni ekonomskim posljedicama pandemije.

REACT-EU prijedlog je Europske komisije za rješavanje ekonomskog i socijalnog utjecaja pandemije COVID-19, u obliku izmjene i dopune Uredbe o zajedničkim odredbama, koja uređuje programsko razdoblje kohezijske politike za razdoblje 2014.-2020. Resursi za REACT-EU dolazit će iz EU sljedeće generacije, instrumenta oporavka Europske unije.

Izvor: www.europarl.europa.eu

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice