Preloader Close

Vitomir Vela

Direktor Društva

Vitomir je magistar međunarodnih odnosa i diplomacije s više od 15 godina radnog iskustva u
pripremi i provedbi EU projekata. Završio je program Voditelj pripreme i provedbe EU projekata na
Učilištu EU PROJEKTI te je nositelj certifikata iz javne nabave izdanog od strane Ministarstva
gospodarstva i održivog razvoja, a od 2021. godine i trener za javnu nabavu.

U dosadašnjoj karijeri sudjelovao je u pripremi i provedbi više od 300 projekata financiranih
bespovratnim sredstvima EU, od kojih posebno valja istaknuti rad na projektu „Cestovna povezanost
s južnom Dalmacijom“, tzv. „Pelješkom mostu“.

Specijalizirao se u segmentu obrazovanja na temu EU fondova i javne nabave kroz Učilište EU
PROJEKTI gdje obnaša funkciju ravnatelja. Autor je više obrazovnih programa obrazovanja odraslih, a
do sada je odradio više od 10.000 sati edukacija na gore navedene teme.
U AVELANT-u obnaša funkciju direktora te je zadužen za razvoj poduzeća, savjetovanje uprave te
obrazovni segment portfelja. Urednik je portala www.eu-projekti.info, prvog hrvatskog i regionalnog
portala o EU fondovima.