Preloader Close

Katarina Dabić

COO

Katarina je diplomirana novinarka s više od 15 godina radnog iskustva u području računovodstva, vođenja ključnih kupaca i vođenja operacija te osoba s kojom ćete sigurno biti u stalnom kontaktu tijekom suradnje s AVELANT-om.

Još u studentskim danima karijeru započinje u privatnom financijskom sektoru u području računovodstva i financija. Pridružuje se timu AVELANT-a početkom 2021. godine te je inicijalno zadužena za komunikaciju sa klijentima, koordinaciju klijenata, prodaju, kao i operativne zadatke unutar ureda.

S povećanjem broja zaposlenika i kontinuiranog rasta društva, zbog svoje iznimne predanosti i vrijednosti za cijelo društvo, Katarina prelazi na poziciju COO-a. Na ovoj poziciji zadužena je za upravljanje svim operacijama unutar i izvan društva, vođenje svih operativnih podloga za poslovanje društva, koordinaciju i komunikaciju sa klijentima i ostalim članovima tima, praćenje financijskih pokazatelja kompanije kao i suradnju, koordinaciju i komunikaciju sa partnerima i poduzećima neophodnim za neometano obavljanje poslovnih procesa. Zadužena je za nadzor i praćenje aspekte procesa rada u kompaniji.

Njezine odgovornosti uključuju planiranje i zapošljavanje sukladno planovima kompanije, obračun, troškova osoblja, uključujući i financijska sredstva potrebna za njegovu obuku.