#Vijesti-eu

ENJOY IT’S FROM EUROPE- PROGRAM PROMOCIJE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

2

Veljača

Objavljeno

Europska komisija objavila je pozive za podnošenje prijedloga za sufinanciranje programa promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. U 2022. godini poseban fokus stavlja se na promociju proizvoda i metoda koji izravnije podržavaju ciljeve Europskog zelenog plana, što uključuje promicanje ekoloških proizvoda, voća i povrća te održive poljoprivrede, a predviđena sredstva sufinanciranja promocije poljoprivredno-prehrambenih proizvoda Europske unije iznose 185,9 milijuna eura.

Programi bi trebali istaknuti visoke standarde sigurnosti i kvalitete, kao i raznolikost i tradicionalne aspekte poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a, uključujući sheme kvalitete EU -a.
Prioritetna tržišta su ona s visokim potencijalom rasta, kao što su Japan, Južna Koreja ili Kanada. Očekuje se da će programi promocije povećati potrošnju i konkurentnost poljoprivredno-prehrambenih proizvoda EU-a povećanjem tržišta u ciljanim zemljama.

Podnositelji prijave (organizacije predlagateljice) moraju biti:

  • trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su u Hrvatskoj reprezentativne za određeni sektor ili sektore, a posebno:
  • sektorske organizacije i skupine odnosno svako udruženje, bez obzira na njihov pravni oblik, sastavljeno uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda pod uvjetom da su reprezentativne za naziv koji je zaštićen sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i koji je obuhvaćen tim programom
  • trgovinske ili međutrgovinske organizacije koje su na razini Europske unije reprezentativne za određeni sektor ili sektore-priznate proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija
  • tijela poljoprivredno-prehrambenog sektora čiji su cilj i aktivnost usmjereni ka pružanju informacija o poljoprivrednim proizvodima i njihovoj promociji i kojima je povjerena zadaća pružanja javnih usluga u tom području. Projekti će se posebno ocjenjivati s obzirom na kriterije održivosti proizvodnje i potrošnje, u skladu s klimatskim, okolišnim i dobrobiti životinja iz ZPP- a, kao i strategijom od polja do stola.

Prijedlozi se zaprimaju do 21. travnja 2022. putem namjenskog portala, a povjerenstvo Europske komisije će na jesen ocijeniti prijedloge. Izvršna agencija za istraživanje (REA) pruža niz alata koji pomažu prilikom dostave prijedloga, uključujući i organizaciju informativnih dana (online) o objavljenim pozivima.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice