UP.02.1.1.05 Zaželi – Program zapošljavanja žena

3

July

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zapošljavanje
Datum otvaranja natječaja: 30.6.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 13.333.333

Opći cilj:

 • Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke.

Specifični ciljevi:

 • Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, sindikati, neformalna udruženja i inicijative, neprofitne organizacije.

Obavezni partneri:

 • Regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centri za socijalnu skrb.

Ostali partneri na projektu mogu biti:

 • Udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice, ustanove koja imaju registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama.

Prihvatljive aktivnosti:

 • zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici
 • obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju;
 • promidžba i vidljivost
 • upravljanje projektom i administracija.

VAŽNO!

Dana 28. rujna 2018. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020." objavilo je produljenje obustave Poziva "Zaželi – Program zapošljavanja žena" (UP.02.1.1.05.) do 31. prosinca 2018. godine (uključujući i cijeli taj dan).

VAŽNO! 24.07.2017.

Objavljene su izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokumenti su dostupni za preuzimanje.

VAŽNO! 13.09.2017. Obavijest o obustavi poziva na određeno vrijemE

Slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05., odnosno zaprimanja projektnih prijedloga koji iznosima dosežu 150% ukupno raspoloživih sredstava ovog Poziva, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točki 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru otvorenog trajnog poziva „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ na određeno vrijeme. Poziv se obustavlja u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine. Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

VAŽNO! 31.10.2017. Obavijest o produljenju obustave Poziva „Zaželi-Program zapošljavanja žena“

Zbog iznimno velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga te činjenice kako do trenutka predmetne obavijesti za sve projektne prijedloge postupak dodjele nije u potpunosti okončan, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., sukladno točci 5.5. Obustava, ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga važećih Uputa za prijavitelje, objavljuje produljenje obustave zaprimanja projektnih prijedloga do 19. siječnja 2018. godine za otvoreni trajni poziv „Zaželi – Program zapošljavanja žena“ (UP.02.1.1.05.). Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je predmetni Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

14.2.2018. VAŽNO!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 599.100.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv “Zaželi-Program zapošljavanja žena” (UP.02.1.1.05.) iznosi ukupno 1.000.000.000,00 HRK. Obzirom na navedeno, nove projektne prijedloge moguće je podnositi istekom roka obustave, odnosno počevši od 15. veljače 2018. godine od 00:00:01 sati.

15.3.2018. VAŽNO!

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru navedenog Poziva na određeno vrijeme od dana 15. ožujka 2018.g. u 16:00 sati do kraja dana 14. srpnja 2018.g.

Iznos sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstva:
  1.000.000.000,00Hrk
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava:
  900.000,00Hrk
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava:
  10.000.000,00Hrk

Krajnji rok prijave

31.12.2020

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice