Uvođenje i razvoj funkcije e-forenzike u Poreznoj upravi RH uz nabavu opreme i alata te obuku

19

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave:  20.07.2020.
Datum početka zaprimanja prijava:  15.07.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava:  31.12.2020.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Alokacija: 1.323.000,00 HRK

Opći cilj Poziva

 • Glavni cilj je povećanje učinkovitosti Porezne uprave u području poreznog nadzora i suzbijanja poreznih prijevara

Specifični ciljevi Poziva

 • Razviti i podići razinu vještina zaposlenika Porezne uprave za korištenje alata i metoda za e-forenziku u poreznom nadzoru i suzbijanju poreznih prijevara.
 • Razvoj informatičke strukture Porezne uprave koja će omogućiti korištenje tehnika i metoda e-forenzike u poreznom nadzoru i suzbijanju poreznih prijevara

Svrha poziva

 • Potreba za provedbom ove operacije, odnosno e-forenzikom te metodama i tehnikama iste u poreznom nadzoru i suzbijanju poreznih prijevara je sve veća obzirom da se većina poslovanja provodi putem računala povezanih putem mreže ili interneta na više lokacija te je moguća manipulacija podacima iz daljine ili putem posebno dizajniranih (zlonamjernih) programa koji u cilju umanjenja prihoda i poreznih obveza umanjuju podatke iz knjigovodstva ili na blagajnama kod poreznih obveznika. Alati i tehnike eforenzike pomažu otkriti nedosljednosti i naknadne izmjene u računalnim programima i knjigovodstvu s ciljem izbjegavanja plaćanja propisanih poreznih obveza.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Prihvatljivi prijavitelj u sklopu predmetnog Poziva je Ministarstvo financijaPorezna uprava koje kao središnje tijelo državne uprave ima isključivu nadležnost za porezni sustav i poreznu politiku, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, doprinose za financiranje obveznih osiguranja i drugih javnih prihoda, inspekcijske poslove vezane uz otkrivanje međunarodnih poreznih i financijskih prijevara na štetu proračuna i fondova Europske unije; poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Prihvatljive aktivnosti

 • Analiza postojećih i potrebnih vještina i alata za e-forenziku u Poreznoj upravi te priprema metodologije za njihovo korištenje u Poreznoj upravi RH
 • Implementacija potrebne opreme i alata e-forenzike i izobrazba za zaposlenike/ice Porezne uprave

Krajnji rok prijave

 • 31. prosinca 2020. godine.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  1.323.000,00Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice