Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

26

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Ograničeni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 27.11.2018.
Datum početka zaprimanja prijava: 27.11.2018.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.10.2020.
Fond: Europski fond za regionalni razvo
Program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije
Alokacija: 756.872.014,24 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA PREDMETA:

 • Unaprjeđenje infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada na regionalnoj razini te intenziviranje suradnje sa sličnim centrima u EU.

PREDMET POZIVA:

 • Povećanje relevantnosti strukovnog obrazovanja kroz poboljšanje uvjeta u ciljanim (pod)sektorima strukovnog obrazovanja s ciljem postizanja veće zapošljivosti učenika.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • troškovi pripreme projektne i tehničke dokumentacije
 • troškovi pripreme projektne i tehničke dokumentacije
 • troškovi radova
 • troškovi nabave specijalizirane opreme
 • troškovi edukacija
 • troškovi nabave opreme
 • troškovi upravljanja projektom i administracije
 • troškovi promotivnih aktivnosti
 • troškovi provedbe horizontalnih aktivnosti
 • troškovi plaća postojećeg i novozaposlenog osoblja42 zaposlenog kod prijavitelja ili partnera prijavitelja, ako je isti ustanova za strukovno obrazovanje, koji će izravno sudjelovati u provedbi projekta
 • troškovi plaća postojećeg i novozaposlenog osoblja44 zaposlenog kod partnera (izuzev partnera koji su ustanove za strukovno obrazovanje) koji će izravno sudjelovati u provedbi projekta
 • Neizravni troškovi
 • Troškovi povezani s uslugom neovisne financijske revizije projekta
 • PDV

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • nadoknadivi PDV, tj. porez na dodanu vrijednost za koji prijavitelj/korisnik ima pravo ostvariti odbitak;
 • kamate na dug;
 • trošak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti
 • koje su navedene u Prilogu I. Direktive 2003/87/EZ;
 • trošak povezan s trgovačkim društvima u poteškoćama, u skladu s definicijom pravila Europske unije o državnim potporama;
 • najam opreme;
 • kupnja korištene opreme;
 • kupnja opreme koja nije povezana sa svrhom projekta;
 • kupnja vozila;
 • otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene;
 • kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora;
 • operativni troškovi (izuzev troškova upravljanja projektom);
 • gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj;
 • plaćanja svih bonusa zaposlenima;
 • izdaci za plaće koje su već osigurane iz drugih javnih izvora za koje nije dostavljen dokaz o
 • vraćanju sredstava u državni proračun;
 • bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi
 • troškovi u potpunosti financijske prirode;
 • doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti, odnosno svi doprinosi koji su utvrđeni neprihvatljivima ili uvjetno prihvatljivima u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014);
 • troškovi za amortizacije bez izuzetaka;
 • troškovi jamstava za predfinanciranje koja izdaje banka ili druga financijska institucija ako nacionalno ili zakonodavstvo Europske unije ne zahtjeva jamstvo;
 • troškovi zakupa materijalne imovine;
 • ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  756.872.014,24Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  3.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  30.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.10.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice