UP.03.1.1.04 Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju

20

November

Zatvoreno

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Početak prijava: 19.11.2018.
Kraj prijava: 21.2.2019.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”
Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Alokacija: 13.513.513,5 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Opći cilj jest povećanje zapošljivosti studenata omogućavanjem stjecanja praktičnih vještina za rad.
 • Specifični cilj 1 jest unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning).
 • Specifični cilj 2 jest omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17).

CILJANE SKUPINE:

 • nastavno i nenastavno osoblje na visokim učilištima
 • studenti preddiplomskih, diplomskih te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija
 • visoka učilišta

PRIHVATLJIVI PARTNERI:

 • javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske
 • ustanove osnovane prema Zakonu o ustanovama
 • trgovačka društva
 • organizacije civilnog društva (udruge, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije, udruge poslodavaca)
 • ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih
 • osnovne i srednjoškolske ustanove sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • regionalne i lokalne razvojne agencije
 • tijela državne uprave
 • tijela javne vlasti
 • zadruge upisane u sudski registar prema članku 9. Zakona o zadrugama
 • komore

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH I RAZVOJ NOVIH MODELA PROVEDBE STRUČNE PRAKSE ZA POSTOJEĆE PREDDIPLOMSKE, DIPLOMSKE TE INTEGRIRANE PREDDIPLOMSKE I DIPLOMSKE STUDIJE
 • unapređenje stručne prakse kroz izradu ishoda učenja i postupaka za vrednovanje stečenih ishoda učenja
 • razvoj i unaprjeđenje sustava mentorstva i stručne prakse, stručnih ekskurzija i terenske nastave kao dijela postojećeg studijskog programa i učenja kroz rad
 • provedba zajedničkih istraživačkih projekata studenata, mentora i nastavnika povezanih sa stjecanjem ishoda učenja predviđenih studijskim programom
 • uključivanje mentora te ostalih osoba iz institucija izvan sustava visokog obrazovanja u izvedbu postojećeg studijskog programa kao gostujuće predavače
 • izrada završnih i diplomskih radova u suradnji s institucijama izvan sustava visokog obrazovanja
 • izrada priručnika i ostalih materijala povezanih sa razvojem i provedbom stručne prakse
 • praćenje i analize zapošljivosti diplomiranih (alumnija)
 • anketiranje poslodavaca i alumnija o temama povezanima s unapređenjem kvalitete studijskih programa (i stručne prakse)
 • provedba evaluacije stručne prakse
 • opremanje laboratorija, vježbaonica i radionica na visokim učilištima
 • stručno usavršavanje nastavnog osoblja te sudjelovanje studenata i nastavnika na znanstvenim i stručnim skupovima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu povezano s ciljevima Poziva

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • PROVEDBA STRUČNE PRAKSE
 • uspostava i/ili unapređenje rada studentskih službi koje pružaju potporu studentima (akademsko i psihološko savjetovanje, savjetovanje za razvoj karijere, studentske prakse) te pomažu studentima u postizanju kompetencija potrebnih za završavanje studija i rani razvoj karijere )
 • organizacija i provedba stručne prakse za studente na teritoriju Republike Hrvatske
 • poticanje poslodavaca za uključivanje u programe stručne prakse - edukacija poslodavaca za mentoriranje studenata, praćenje rada i vrednovanje studenata
 • UPRAVLJANJE PROJEKTOM I ADMINISTRACIJA
 • upravljanje projektom
 • praćenje provedbe
 • izvještavanje o provedbi
 • PROMIDŽBA I VIDLJIVOST
 • organizacija promotivnih aktivnosti
 • organizacija okruglih stolova, tiskovnih i drugih konferencija te diseminacijskih radionica
 • priprema promotivnog materijala
 • uspostava i održavanje internetskih stranica
 • oglasi i objave u medijskom prostoru

IZNOSI SREDSTAVA:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000.000,00Hrk
 • MINIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  4.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

21.02.2019

DATUM OTVARANJA POZIVA:

19.11.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice