UP.02.1.1.08 Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport

8

June

Zatvoreno

Kod poziva: UP.02.1.1.08.
Vrsta natječaja:
Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost, Sport
Datum otvaranja natječaja: 8.6.2018.
Rok za prijavu: 31.12.2019.
Iznosi sredstava €: 13.495.276,65

SVRHA POZIVA:

 • Povećati uključenost djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti i/ili osoba s invaliditetom u zajednicu kroz šport. Specifični ciljevi su povećati dostupnost besplatnih športskih sadržaja s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te poboljšati pristup i sudjelovanje u športskim sadržajima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju s ciljem povećanja socijalne uključenosti.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Organizacija civilnog društva upisana u registar udruga i registar športske djelatnosti, ustanova upisana u registar športske djelatnosti, osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, sveučilište, fakultet, umjetnička akademija, veleučilište ili visoka škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanova socijalne skrbi: dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Komponenta 1 – Aktivnosti povećanja dostupnosti besplatnih športskih aktivnosti za djecu i mlade u dobi do 29 godina u riziku od socijalne isključenosti:
 • organiziranje slobodnog vremena djece i mladih kroz razvoj i provođenje športskih aktivnosti s ciljem uključivanja djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti (obvezna aktivnost)
 • osiguravanje odgovarajuće opreme za sudionike športskih i rekreativnih aktivnosti projekta
 • aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima kvalitetnog provođenja slobodnog vremena kroz športske aktivnosti
 • jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja aktivnosti.
 • Komponenta 2 – Aktivnosti usmjerene na osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju:
 • aktivnosti unapređenja i proširenja športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, (obvezna aktivnost)
 • aktivnosti integriranja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u redovite programe športskih i rekreativnih aktivnosti (obvezna aktivnost)
 • manji infrastrukturni zahvati za osiguranje pristupačnosti športskim građevinama osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju (obvezna aktivnost)
 • izrada plana i programa športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
 • osiguravanje odgovarajuće opreme kojom se doprinosi proširenju športskih i rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju
 • jačanje kapaciteta trenera, športskih instruktora i voditelja
 • osiguravanje potrebne asistencije za sudjelovanje u športskim aktivnostima (uključujući i dolazak na aktivnosti)
 • aktivnosti interdisciplinarne suradnje s ciljem podizanja svijesti o važnosti i mogućnostima sudjelovanja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u športskim aktivnostima te s ciljem poticanja športskih klubova na inkluzivnost.

PRIHVATLJIVI PARTNERI:

 • Organizacija civilnog društva upisane u registar športske djelatnosti, ustanova upisane u registar športske djelatnosti, osnovna škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, srednja škola prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, sveučilišta, fakulteti, umjetničke akademije, veleučilišta i visoke škole prema popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja, udruge, neovisno o području djelovanja, vjerske zajednice, ustanove socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici, zaklade, jedinice lokalne ili regionalne samouprave, međunarodne organizacije, vijeća nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju u skladu s međunarodnim ugovorima.

VAŽNO!

Dana 27. ožujka 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku produljuje obustavu Poziva do 30. lipnja 2019. godine do kraja dana.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  100.000.000,00 Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  od 150.000,00 do 400.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  od 1.000.000,00 do 1.500.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

31.12.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice