Treći natječaj za podmjeru 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

6

May

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 29.04.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 18.05.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.06.2020.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Ruralni razvoj Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede
Alokacija: 15.000.000,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

PREDMET NATJEČAJA:

 • Dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.

SVRHA NATJEČAJA:

 • Dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

CILJ NATJEČAJA:

 • Potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bio raznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu i očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI OČUVANJA BILJNIH GENETSKIH IZVORA:

 • Troškovi terenskog rada radnika prilikom prikupljanja, a vezano za putni nalog, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak
 • Pribor, potrošni materijal i usluge za prikupljanje biološkog i/ili genetskog materijala
 • Informatička oprema
 • Troškovi dodatnog tehničkog osoblja
 • Nadogradnja Baze podataka biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske (CPGRD)
 • Obuka djelatnika
 • Oprema i mehanizacija za obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala
 • Pribor i potrošni materijal za obradu i pohranu biološkog i/ili genetskog materijala
 • Dodatni specifični troškovi poljskih kolekcija
 • Troškovi analiza pohranjenog biološkog i/ili genetskog materijala
 • Informatička oprema
 • Oprema i mehanizacija za opisivanje i procjenu svojstava
 • Pribor, potrošni materijal i usluge za opisivanje i procjenu svojstava
 • Troškovi zasnivanja i održavanja poljskih nasada u svrhu opisivanja i procjene svojstava
 • Oprema i mehanizacija za regeneraciju biološkog i/ili genetskog materijala
 • Pribor, potrošni materijal i usluge za regeneraciju biološkog i/ili genetskog materijala
 • Troškovi zasnivanja i održavanja nasada za regeneraciju
 • Troškovi analiza regeneriranog biološkog i/ili genetskog materijala
 • Pribor, potrošni materijal i oprema

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI OČUVANJA ŽIVOTINJSKIH GENETSKIH IZVORA:

 • Troškovi terenskog rada radnika prilikom prikupljanja, a vezano za putni nalog, sukladno Pravilniku o porezu na dohodak
 • Pribor, potrošni materijal i usluge
 • Informatička oprema
 • Troškovi dodatnog tehničkog osoblja
 • Obuka djelatnika
 • Troškovi publiciranja

NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučaju da je korisnik porezni
 • obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak pretporeza
 • drugi porezi te propisane naknade i doprinosi (osim za troškove navedeni u prihvatljivim troškovima)
 • kamate
 • rabljena poljoprivredna mehanizacija, strojevi, oprema
 • svi troškovi održavanja/zamjene i amortizacije opreme i mehanizacije koja nije predmet nabave ovoga Natječaja
 • troškovi vezani uz ugovor o leasingu, kao što su marža davatelja leasinga, troškovi kredita i refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja
 • nepredviđeni radovi u gradnji i ostali nepredviđeni troškovi
 • plaće i druge naknade zaposlenika temeljem ugovora o radu, osim onih navedenih u Prilozima 3 i 4 ovoga Natječaja
 • novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka i/ili
 • troškovi nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • plaćanje gotovim novcem
 • troškovi vlastitog rada
 • opći i operativni troškovi.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  15.000.000,00Hrk
 • MAKSIMALNI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
  378.500,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.06.2020

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice