Tip operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

13

June

Zatvoreno

Vrsta poziva: Dodjela bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ruralni razvoj, regionalni razvoj
Datum objave: 12.6.2018.
Datum prijave: 2.8.2018.
Kraj prijave: 14.9.2018.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava €: 135.501.355,00

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Svrha poziva:

  • Poboljšati životne uvjete u ruralnim sredinama, doprinijeti atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticati rast i društveno-ekonomsku održivost kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu. Kako bi se projekt smatrao prihvatljivim za sufinanciranje mora se provoditi na području Republike Hrvatske u naselju s najviše 5.000 stanovnika na području jedne jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Jedinice lokalne samouprave
  • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • Udruge i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima
  • Lokalne akcijske grupe
  • Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti:

  • građenje ili rekonstrukcija objekata: a) dječjih vrtića; b) zajedničkih vatrogasnih domova; c) lokalne infrastrukture (društveni domovi, dječja igrališta, planinarski domovi, sportske građevine, biciklističke staze, javne zelene površine, pješačke staze i drugo)
  • kupnja opreme za gore navedene objekte te kupnja ili razvoj računalnih programa
  • troškovi stručnjaka i konzultanata vezani za pripremu dokumentacije za natječaj
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije povezane s građenjem ili rekonstrukcijom objekata

Prihvatljivi partneri:

  • Zajedničkim projektom smatraju se ulaganja provedena od strane dva ili više partnera s područja dvije ili više jedinica lokalne samouprave uključenih u pripremu i provedbu jednog projekta.

VAŽNO!

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. srpnja 2018. godine izmjene Natječaja. U ovim izmjenama nalaze se dodatna pojašnjenja natječaja, a posebno onaj dio koji se odnosi na kriterije odabira.

Iznosi sredstava:

  • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
    1.000.000.000,00 Hrk
  • Najniži iznos bespovratnih sredstava:
    110.700,00Hrk
  • Najviši iznos bespovratnih sredstava:
    7.380.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

14.09.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice