Tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

15

June

Zatvoreno

Vrsta poziva: Dodjela bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ruralni razvoj, regionalni razvoj
Datum objave: 14.6.2018.
Datum prijave: 18.7.2018.
Kraj prijave: 28.9.2018.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava €: 33.921.302,00

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Prihvatljiva su ulaganja u preradu i/ili marketing i/ili izravnu prodaju proizvoda ili usluga u ruralnim područjima, usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, ulaganja u tradicijske i umjetničke obrte, ulaganja u turizam u ruralnom području.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu (obrti, pravne osobe, obiteljska poljoprivredna gospodarstva).

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje stambenih i ugostiteljskih objekata
 • kupnja novih gospodarskih vozila, strojeva i opreme
 • računalna oprema uključujući računalni softver
 • troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 • troškovi pripreme poslovnog plana u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja
 • troškovi pripreme dokumentacije u iznosu do 2% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora
 • kupnja ili razvoj računalnih programa
 • kupnja prava na patente i licence
 • zaštita autorskih prava
 • registracija i održavanje žigova
 • ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

PRIHVATLJIVI PARTNERI:

 • Partneri nisu prihvatljivi.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  250.000.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  25.795,00Hrk
 • NAJVIŠI DIO BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  1.474.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

28.09.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice