Tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

20

June

Zatvoreno

Vrsta poziva: Dodjela bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ruralni razvoj, regionalni razvoj
Datum objave: 19.6.2018.
Datum prijave: 2.7.2018.
Kraj prijave: 31.10.2018.
Iznos bespovratnih sredstava €: 6.775.067,75

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Namjenska bespovratna sredstva namijenjena su za: štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od 01.01.2014. do 31.12.2017. godine; štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu; štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 01.01.2018. godine; štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 01.01.2014. godine.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu.

PRIHVATLJIVI OPĆI TROŠKOVI:

 • Prihvatljivi opći troškovi su:
 • troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka
 • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
 • Opći troškovi prihvatljivi su do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, pri čemu su:
 • troškovi usluge konzultanata prihvatljivi u iznosu do 2 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • troškovi studije izvedivosti prihvatljivi u iznosu do 1 % ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 2.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti
 • troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg nasada/bilja na dosadašnjoj čestici ( i/ili procjenu mogućnosti popravka opreme/mehanizacije i/ili drugu procjenu prihvatljivi su u iznosu do 1 % od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 1.500 EUR u kunskoj protuvrijednosti i
 • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a., b. i c. ovoga stavka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

PRIHVATLJIVI MATERIJALNI TROŠKOVI:

 • Korisnik koji je ugovorio policu osiguranja koja se odnosi na prihvatljive materijalne troškove u obvezi je prilikom podnošenja zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja dostaviti ugovorenu policu osiguranja.
 • Prihvatljivi troškovi za ulaganja određeni su listom prihvatljivih troškova u Prilogu 9. ovoga Natječaja a uključuju:
 • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
 • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
 • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
 • nabava domaćih životinja
 • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja
 • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti
 • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i
 • analiza tla.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  50.000.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

31.10.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice