Tip operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti projekata suradnje

27

June

Zatvoreno

Vrsta poziva: Dodjela bespovratnih sredstava
Država: Hrvatska
Datum objave: 26.6.2018.
Datum prijave: 18.7.2018.
Kraj prijave: 31.12.2018.
Iznos bespovratnih sredstava €: 2.442.333,79
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Dodjela potpore za provedbu aktivnosti međuteritorijalnih i transnacionalnih projekata suradnje. Ciljevi projekata suradnje su razmjena iskustava i primjera dobre prakse, prijenos znanja, poboljšanje kapaciteta LAG-a, promocija inovacija i stvaranje mreža. "Međuteritorijalni projekti suradnje" su projekti suradnje između partnera koji djeluju unutar granica Republike Hrvatske. "Transnacionalni projekti suradnje" su projekti suradnje sa partnerima koji djeluju izvan granica Republike Hrvatske odnosno na području EU i izvan područja EU.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • LAG-ovi.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • događaji (sastanak, konferencija, radionica i sl.)
 • putni troškovi (troškovi navedeni u putnom nalogu za zaposlenike, članove i volontere LAG-a)
 • usluge poput najma prostora i opreme, najma zemljišta, prevođenja, oglašavanja, izrade informativno - promidžbenih materijala, izrade dokumentacije u svrhu provedbe projekta suradnje (opći troškovi), pravnog stručnjaka, računalnog stručnjaka, ostalih stručnjaka
 • materijalni troškovi poput građenja i/ili opremanja građevina, nabave, zakupa ili najma strojeva, alata i opreme, uključujući nabavu računalnog hardvera i softvera
 • nematerijalni troškovi poput nabave ili razvoja računalnih programa, zaštite autorskih prava, ostalih nematerijalnih troškova povezanih s materijalnim ulaganjem, plaće (uključujući prijevoz na posao i s posla) ili naknade za koordinatora projekta suradnje.

STOPA SUFINANCIRANJA:

 • 100%

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  18.000.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  737.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

31.12.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice