Tip operacije 16.4.1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

21

January

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 10.1.2019.
Datum početka zaprimanja prijava: 8.2.2019.
Datum završetka zaprimanja prijava: 22.3.2019.
Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program: Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Alokacija: 107.816.71 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Dodjela potpore na temelju Pravilnika o provedbi mjere 16 Suradnja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. (Narodne novine, br. 101/17 i 126/17) za provedbu tipa operacije 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za osnivanje operativnih skupina koje će biti prijavitelji na natječaj za provedbu tipa operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta.

PRIHVATLJIVIPRIJAVITELJI:

 • Prihvatljivi korisnici su operativne skupine koju čine najmanje dva partnera.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTNE IDEJE:

 • Projekt se provodi na području Republike Hrvatske
 • Korisnik mora dostaviti opis projektne ideje u skladu s Prilogom 6 Natječaja
 • Projektna ideja/projekt se mora odnositi na temu uspostave i razvoja kratkih lanaca opskrbe i/ili na temu uspostave i razvoja lokalnih tržišta
 • Projekt mora imati izravan doprinos najmanje jednom prioritetu Programa ruralnog razvoja i ciljevima Europskog partnerstva za inovacije navedenim u članku 55. Uredbe (EU) br.
 • 1305/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage
 • Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i njenim ispravcima, izmjenama i dopunama
 • Prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu Operativna skupina ima obvezu dostaviti rezultate svog projekta Upravljačkom tijelu
 • Rezultat projekta u sklopu podmjere 16.1 kao i sve faze njegove provedbe moraju biti javno dostupni te se ne mogu patentirati, licencirati niti zaštititi kao autorsko pravo ili intelektualno vlasništvo
 • Projektna ideja/projekt se mora odnositi na horizontalnu i/ili vertikalnu suradnju među partnerima u lancu opskrbe radi uspostave i razvoja novih/inovativnih kratkih lanaca opskrbe ili lokalnih tržišta.
 • Kratki lanac opskrbe ne smije sadržavati više od jednog posrednika između proizvođača i krajnjeg potrošača
 • Lokalno tržište je tržište u radijusu (zračna linija) 50 kilometara od gospodarstva s kojeg potječe proizvod, uključujući aktivnosti prerade i prodaje do krajnjeg potrošača

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  800.000,00Hrk
 • MAKSIMALAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  37.100,00Hrk

Krajnji rok prijave:

22.03.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice