UP.04.2.1.06 Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

20

May

Zatvoreno

Kod poziva: UP.04.2.1.06
Vrsta poziva: Otvoreni privremeni poziv
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Dobro upravljanje
Datum prijave: 4.5.2018.
Kraj prijave: 1.10.2018.
Iznos bespovratnih sredstava €: 10.298.103,00

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA I PREDMET POZIVA:

 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Komponenta 1
 • Razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.
 • Komponenta 2
 • Uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Komponenta 1: organizacije civilnog društva – udruge.
 • Komponenta 2: socijalni partneri – sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca, udruge poslodavaca više razine.
 • Za obje komponente Prijavitelja obvezno je projektno partnerstvo.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI – KOMPONENTA 1:

 • element 1. upravljanje projektom i administracija
 • element 2. jačanje partnerstva organizacija civilnoga društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže
 • element 3. provedba ispitivanja javnog mijenja i ispitivanje potreba društva
 • element 4. provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene
 • element 5. izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
 • element 6. broj provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
 • element 7. provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka
 • element 8. promidžba i vidljivost.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI – KOMPONENTA 2:

 • element 1. upravljanje projektom i administracija
 • element 2. provedba analiza uvjeta rada radnika u RH
 • element 3. jačanje partnerskih odnosa sindikata i poslodavaca u kontekstu promicanja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove
 • element 4. suradnja tijekom sezonskih poslova s radnicima i poslodavcima i podrška prilikom osiguranja odgovarajućih uvjeta rada
 • element 5. promidžbene kampanje namijenjene osvješćivanju i promicanju kvalitetnijih uvjeta rada
 • element 6. izrada inovativnih rješenja vezanih za poboljšanje uvjeta rada sezonskih radnika
 • element 7. promidžba i vidljivost.

Iznosi sredstava:

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  76.000.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOSI BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  od 700.000,00 do 2.000.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOSI BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  od 1.000.000,00 do 3.600.000,00Hrk

Krajnji rok prijave:

01.10.2018

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice