Tehnička pomoć Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja za održivo gospodarenje otpadom – prijelaz na kružno gospodarstvo

20

October

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela
Država: Hrvatska
Datum objave: 20.10.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 20.10.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 09.11.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Alokacija: 11.305.000,00 HRK

PREDMET POZIVA:

  • Pružanje podrške Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja u uspostavi održivog gospodarenja otpadom i prijelazu na KG.

SVRHA POZIVA:

  • Integracija projekta KG u sektor gospodarenja otpadom kroz usklađivanje Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022. (PGO RH) s nacionalnim zakonodavstvom zbog izmjena Direktiva u smislu integracije principa KG u isti, pripremu polazišta odnosno elemenata KG koji trebaju biti integrirani u budući PGO RH (nakon 2022.), kako bi se omogućila tranzicija prema ciljevima KG za 2030. i jačanje kapaciteta za KG u sektoru gospodarenja otpadom.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • Aktivnosti savjetodavne podrške koje se odnose na proces usklađenja nacionalnog zakonodavstva s izmjenama direktiva EU-a koje se odnose na kružno gospodarstvo
  • Aktivnosti revizije postojećeg nacionalnog Plana gospodarenja otpadom i Odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom (2017. – 2022.)
  • Aktivnosti savjetodavne podrške za koordinaciju dionika i izgradnje i jačanja kapaciteta Korisnika i dionika na nacionalnoj razini
  • Aktivnosti upravljanja projektom
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Iznosi sredstava

  • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
    11.305.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

09.11.2020

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice