Sustav zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, 1. faza- karlovačko područje

27

December

Objavljeno

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)
Područje: Karlovačka i Zagrebačka županija
Datum objave: 24.12.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 24. prosinca  2021. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 23. veljače 2022. godine
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Prihvatljivi prijavitelji: Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela
Alokacija: 1.683.372.750,00 HRK

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

  • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv za izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za realizaciju 1. faze Projekta koju čine zahvati koji se nalaze na karlovačkom području. Osnovni ciljevi Projekta su smanjenje rizika od poplava, zaštita zdravlja i života ljudi izloženih poplavama, sprečavanje pogoršanja, zaštita i očuvanje stanja ekosustava te močvarnih staništa ovisnih o vodenim ekosustavima. Projekt ima za zadaću dogradnje i jačanja postojećeg sustava obrane od poplava rijeke Kupe na karlovačkom i sisačkom području.

Svrha natječaja

  • Projektom je predviđena zaštita od štetnog djelovanja voda u slivu rijeke Kupe, na prostoru karlovačke, sisačko-moslavačke i zagrebačke županije. Osnovni ciljevi Projekta su: smanjenje rizika od poplava, zaštita zdravlja i života ljudi izloženih poplavama, sprečavanje pogoršanja, zaštita i očuvanje stanja ekosustava te močvarnih staništa ovisnih o vodenim ekosustavima.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Sukladno Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ prihvatljivi prijavitelji unutar specifičnog cilja 5b1 je Javni naručitelj (ostala tijela javnog prava). Prihvatljivi prijavitelj za projekt „SUSTAV ZAŠTITE OD POPLAVA KARLOVAČKO-SISAČKOG PODRUČJA, 1. faza – karlovačko područje“ su Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10 000 Zagreb, pravna osoba za upravljanje vodama.

Prioritetna područja

  • Infrastruktura,
  • Zaštita prirode i okoliša,
  • Državna i javna uprava

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

  • Ukupna vrijednost ovog Projekta se procjenjuje na 1.683.372.750,00 HRK (uključujući nepredviđene troškove i PDV).

Visina potpore

  • 1. fazu Projekta čine zahvati koji se nalaze na karlovačkom području Projekta te se isključivo oni prijavljuju za sufinanciranje sredstvima EU kroz programsko razdoblje 2014.-2020., i to u ukupnom procijenjenom iznosu prihvatljivih troškova od 539.722.652,07 HRK (od čega EU sredstva iznose 458.764.254,25 HRK), a što je 32,06% u odnosu na ukupnu vrijednosti

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

23.2.2022.

24.12.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice