UP.02.2.2.06 Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza 1

24

January

Zatvoreno

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Zdravlje, Ostalo, Socijalna uključenost
Datum otvaranja natječaja: 24.1.2018.
Rok za prijavu: 15.6.2018.
Iznosi sredstava €: 14.686.666

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opći cilj:

 • Unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Specifični ciljevi:

 • 1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici
 • 2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici
 • 3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga.

Komponente Poziva:

 • Komponenta 1: Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
 • Komponenta 2: Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
 • Komponenta 3: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina
 • Komponenta 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji/partneri:

 • Udruga/strana udruga, vjerska zajednica, ustanova socijalne skrbi: centar za socijalnu skrb, dom socijalne skrbi i centar za pružanje usluga u zajednici, zaklada, jedinica lokalne ili regionalne samouprave, međunarodna organizacija, vijeće nacionalnih manjina, koordinacija i drugi oblik udruživanja nacionalnih manjina koji se osnivaju sukladno međunarodnim ugovorima (prema članku 3. Zakona o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina).

Planirano trajanje provedbe:

 • Od 18 do 24 mjeseca

Prihvatljivi troškovi:

 • izravni troškovi osoblja
 • ostali izravni troškovi (troškovi putovanja u zemlji i inozemstvu za osobe izravno uključene u provedbu i upravljanje projektom, troškovi sudjelovanja ciljnih skupina u projektnim aktivnostima, troškovi vanjskih usluga, troškovi promidžbe i vidljivosti, troškovi nabave opreme, troškovi adaptacije prostora)
 • neizravni troškovi

Iznosi sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava:
  110.150.000,00Hrk
 • Najniži iznos bespovratnih sredstava:
  380.000,00Hrk
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava:
  1.500.000,00 Hrk

Krajnji rok prijave:

15.06.2018

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice