Sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac

19

August

Zatvoreno

Vrsta poziva:  Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država:  Hrvatska
Datum objave:  24.7.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 24.07.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 15.09.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program: Zaštita okoliša i održivost resursa
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Alokacija: 148.000.000,00 HRK

Predmet Poziva

 • Predmet ovog Poziva je sanacija dijela odlagališta komunalnog otpada „Karepovac“, jednog od najvećih nesaniranih odlagališta otpada u Republici Hrvatskoj u skladu s mjerom 1.4.4 Plana gospodarenja otpadom i mjerom 14.3. Sanacija odlagališta Karepovac Odluke o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017.-2022.

Svrha Poziva

 • Svrha ovog Poziva je sanacija odlagališta komunalnog otpada Karepovac sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, u dijelu u kojem je prestalo s radom, odnosno aktivnim korištenjem, te se nakon sanacije isto u tom dijelu više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Prihvatljivi prijavitelji

 • Jedinica lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište Karepovac, tj. Grad Split.

Prihvatljive aktivnosti

 • Provedba projekta koja uključuje aktivnosti izvođenja radova sanacije dijela odlagališta otpada Karepovac sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi:
 • PAKET „A“ faza 1 u dijelu prihvatljivih aktivnosti;
 • PAKET „A“ faza 3;
 • PAKET „B“ faza 1;
 • PAKET „C“;
 • aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta;
 • usluge stručnog nadzora građenja;
 • usluge projektantskog nadzora;
 • usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 • usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
 • Upravljanje projektom koja uključuje usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom.
 • Informiranje i vidljivost projekta koja uključuje aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta.
 • Doprinos projekta horizontalnim politikama koja uključuje usluge, opremu i radove vezane uz osiguravanje doprinosa projekta horizontalnim politikama EU.

Krajnji rok prijave

 • 15. rujna 2020.

Iznos sredstava

 • Ukupan iznos bespovratnih sredstava
  148.000.000,00Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice