KK.06.4.2.31 Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Novska

19

June

Zatvoreno

Kod poziva: KK.06.4.2.31
Vrsta poziva: Izravna dodjela – strateški projekt
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Infrastruktura
Datum prijave: 19.6.2018.
Kraj prijave: 18.9.2018.
Iznos bespovratnih sredstava €: 9.499.447,34
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

  • Projekt Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Novska obuhvaća potrebna ulaganja u sustave javne vodoopskrbe i odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u svrhu postizanja zahtjeva Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ) i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) na području aglomeracije Novska.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

  • mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za ljudsku potrošnju, odnosno osiguravaju dostane količine vode u periodima vršnog opterećenja
  • mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na sustave javne odvodnje izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne odvodnje
  • nabava opreme za održavanje sustava javne odvodnje, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

  • Vodovod Novska d.o.o.

Iznosi sredstava:

  • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
    70.105.921,45Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice