Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik

21

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Izravna dodjela (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 2.7.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 02.07.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 05.10.2020.
Fond: Kohezijski fond
Program:  OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Zaštita okoliša i održivost resursa
Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Alokacija: 457.644.948,87 HRK

Predmet Poziva

  • Projekt se provodi na području Dubrovačko neretvanske županije. Projektne aktivnosti na sustavu javne vodoopskrbe će se provoditi u naseljima VOS Dubrovnik, VOS Zaton-Orašac i VOS Moševići-Visočani, a na sustavu javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Dubrovnik koju čine sljedeća naselja: Bosanka, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubrovnik, Gornje Obuljeno, Knežica, Komolac, Lozica, Mokošica, Nova Mokošica, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Sustjepan, Šumet.

Svrha Poziva

  • Cilj ovog postupka je usklađivanje aglomeracije Dubrovnik s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ), Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ), Direktivom o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja (2006/118/EZ) i s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava. Projektom se doprinosi ostvarivanju sljedećih specifičnih ciljeva Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“:

Prihvatljivi prijavitelji

  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

Krajnji rok prijave

  • 05.10.2020

Iznosi sredstava

  • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
    457.644.948,87Hrk

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice