Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

6

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv
Država: Hrvatska
Datum objave: 21.07.2020.
Datum početka zaprimanja prijava: 21.07.2020.
Datum završetka zaprimanja prijava: 30.06.2021.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020
Nadležno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Alokacija: 150.000.000,00 HRK

OPĆI CILJ POZIVA:

 • Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • SKUPINA 1: PRUŽANJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE OSOBAMA S NAJTEŽOM VRSTOM I STUPNJEM TJELESNIH OŠTEĆENJA TE OSOBAMA S INTELEKTUALNIM I MENTALNIM OŠTEĆENJIMA
 • angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom
 • osiguravanje sredstva za dezinfekciju, zaštitnih maski, jednokratnih higijenskih rukavica, teostalih higijenskih proizvoda vezanih uz borbu protiv koronavirusa (COVID-19), a koji će omogućiti sigurno pružanje usluge te zaštitu zdravlja korisnika i osobnih asistenata
 • ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom
 • utvrđivanje osoba koje će biti zaposlene kao osobni asistenti
 • zapošljavanje osobnih asistenata
 • koordinacija osobnih asistenata ukoliko se kroz projekt usluga pruža za više od pet pripadnika/ce ciljne skupine
 • pružanje usluge osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem tjelesnih oštećenja i osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima (pružanje usluge osobne asistencije podrazumijeva usluge kao što su osobna briga, pomoć pri sitnim kućanskim poslovima, obavljanje kupovine, pomoć pri fizičkim potrebama, aktivnosti obavljanja administrativnih poslova, pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima i drugo)
 • edukacija korisnika usluge osobne asistencije i/ili osobnih asistenata vezana uz pružanje i unaprjeđenje kvalitete usluge
 • evaluacija rada osobnih asistenata
 • izrada promotivnih materijala (audio-vizualnih sadržaja, brošura, letaka, plakata i dr.)
 • organizacija uvodne i završne konferencije te drugih promotivnih i informativnih događanja (info pult, javna rasprava, okrugli stol i dr.)
 • izrada/održavanje internetske stranice projekta i/ili stranice na društvenim mrežama i sl.
 • SKUPINA 2: PRUŽANJE USLUGE KOMUNIKACIJSKOG POSREDNIKA GLUHIM I/ILI GLUHOSLIJEPIM OSOBAMA
 • angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom
 • osiguravanje sredstva za dezinfekciju, zaštitnih maski, jednokratnih higijenskih rukavica, te ostalih higijenskih proizvoda vezanih uz borbu protiv koronavirusa (COVID-19), a koji će omogućiti sigurno pružanje usluge te zaštitu zdravlja korisnika i komunikacijskih posrednika
 • ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom
 • utvrđivanje korisnika kojima će se pružati usluga komunikacijskog posrednika
 • utvrđivanje osoba koje će biti zaposlene kao komunikacijski posrednici
 • zapošljavanje komunikacijskih posrednika
 • koordinacija komunikacijskog posrednika ukoliko se kroz projekt usluga pruža za više od pet pripadnika/ce ciljne skupine
 • pružanje usluge komunikacijskog posrednika (pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima ovisno o potrebi gluhe ili gluhoslijepe osobe i slično)
 • edukacija korisnika i/ili pružatelja usluge komunikacijskog posrednika vezana uz pružanje i
 • unaprjeđenje kvalitete usluge
 • evaluacija rada komunikacijskog posrednika
 • izrada promotivnih materijala (audio-vizualnih sadržaja, brošura, letaka, plakata i dr.)
 • organizacija uvodne i završne konferencije te drugih promotivnih i informativnih događanja (info pult, javna rasprava, okrugli stol i dr.)
 • izrada/održavanje internetske stranice projekta i/ili stranice na društvenim mrežama i sl.
 • SKUPINA 3: PRUŽANJE USLUGE VIDEĆEG PRATITELJA SLIJEPIM OSOBAMA
 • angažiranje osoba koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom
 • osiguravanje sredstva za dezinfekciju, zaštitnih maski, jednokratnih higijenskih rukavica, te ostalih higijenskih proizvoda vezanih uz borbu protiv koronavirusa (COVID-19), a koji će omogućiti sigurno pružanje usluge te zaštitu zdravlja korisnika i videćih pratitelja
 • ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom
 • utvrđivanje korisnika kojima će se pružati usluga videćeg pratitelja
 • utvrđivanje osoba koje će biti zaposlene kao videći pratitelji
 • zapošljavanje videćih pratitelja
 • koordinacija videćih pratitelja ukoliko se kroz projekt usluga pruža za više od pet pripadnika/ce ciljne skupine
 • pružanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama (pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak k liječniku, stomatologu, u ljekarnu, trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije, općinu, matični ured itd.), ovisno o potrebi slijepe osobe; obuka za obavljanje kućanskih poslova; pomoć pri obavljanju administrativnih poslova slijepim osobama koje žive same – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa za korištenje itd.) i pisanje po potrebi; i druge slične aktivnosti)
 • edukacija korisnika i/ili pružatelja usluge videćeg pratitelja vezana uz pružanje i unaprjeđenje kvalitete usluge
 • evaluacija rada videćih pratitelja
 • izrada promotivnih materijala (audio-vizualnih sadržaja, brošura, letaka, plakata i dr.)
 • organizacija uvodne i završne konferencije te drugih promotivnih i informativnih događanja (info pult, javna rasprava, okrugli stol i dr.)
 • izrada/održavanje internetske stranice projekta i/ili stranice na društvenim mrežama i sl.

NEPRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • projekti koji se odnose na pojedinačno financiranje sudjelovanja na radionicama,
 • seminarima, konferencijama i kongresima;
 • aktivnosti koje se odnose na stipendije za studije;
 • aktivnosti vezane uz ostvarivanje dobiti;
 • donacije u dobrotvorne svrhe;
 • zajmovi drugim organizacijama ili pojedincima itd.;
 • aktivnosti i projekti koji su povezani s političkim ili vjerskim aktivnostima;
 • aktivnosti pružanja potpore i podrške osobama koje nisu u suradnji s partnerima
 • identificirane kao korisnici potpore i podrške;
 • aktivnosti pružanja potpore i podrške osobama za koje je takva usluga već osigurana kroz
 • druge javne izvore;
 • projekti čije aktivnosti su isključivo odnosi s javnošću.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  150.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

30.06.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice