Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza

20

October

Objavljeno

Vrsta poziva: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Država: Hrvatska
Datum objave: 18.10.2021.
Datum početka zaprimanja prijava: 22. studenog  2021. godine
Datum završetka zaprimanja prijava: 27. prosinca 2021. godine
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Program: OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Socijalno uključivanje i zdravlje
Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici
Alokacija: 15.707.000,00 kn

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

Opće informacije

  • Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 18. listopada 2021. godine Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava KK.08.2.1.15 „Razvoj poduzetništva u gradu Petrinji – 2. faza“. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva s ukupnom alokacijom koja iznosi 15.707.000,00 kn.

Svrha poziva

  • Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Petrinje s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.

Prihvatljivi prijavitelji

  • Mikro, mali i srednji poduzetnici.

Prioritetna područja

  • Poduzetništvo

Ukupan iznos raspoloživih sredstava potpore

  • 15.707.000,00 kn

Visina potpore

  • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti po pojedinom poduzetniku iznosi 1.400.000,00 HRK po pojedinom projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu 100.000,00 HRK.

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

27.12.2021.

18.10.2021

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ POZIV, JAVITE SE NA PODUZETNICI@AVELANT.HR.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice