UP.02.2.2.10 Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

3

August

Zatvoreno

Vrsta poziva: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Datum objave: 3.8.2018.
Datum početka zaprimanja prijava: 3.8.2018.
Datum završetka zaprimanja prijava: 31.12.2019.
Fond: Europski socijalni fond
Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
Nadležno tijelo: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Alokacija: 10.863.697,70 €

Preuzmite natječajnu dokumentaciju:

SVRHA POZIVA:

 • Opći cilj Poziva jest povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Specifični cilj Poziva jest pridonijeti povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata kroz unaprjeđenje i pružanje izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

 • Pravna osoba registrirana kao udruga iz Domovinskog rata najmanje 12 mjeseci od datuma prijave na Poziv. Pod udrugama iz Domovinskog rata, u smislu ovog natječaja, podrazumijevaju se udruge kojima je u statutu vidljivo da im se cilj ili područje djelovanja odnosi na promicanje vrijednosti Domovinskog rata, promicanje i zaštitu interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ili neke druge aktivnosti iz kojih je razvidno da djeluju u interesu ciljanih skupina projekta.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • element 1: pružanje usluga psihosocijalne pomoći
 • element 2: pružanje usluga u kući u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti
 • element 3: pružanje usluga zdravstvene skrbi
 • element 4: promidžba i vidljivost
 • element 5: upravljanje projektom i administracija

VAŽNO:

Dana 1. travnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata”, u periodu od 1. travnja 2019. u 16:00 sati, pa sve do 30. lipnja 2019. godine do kraja dana. Kako je propisano točkom 5.5. Uputa za prijavitelje, Poziv se obustavlja u trenutku kada zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegnu 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva. Kako su zaprimljeni projektni prijedlozi, u odnosu na zahtijevani iznos bespovratnih sredstava, dosegli 105% ukupno raspoloživog iznosa Poziva, isti se obustavlja počevši od 1. travnja 2019. u 16:00 sati, pa do kraja dana 30. lipnja 2019. godine.

Iznosi sredstava

 • UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  80.500.000,00Hrk
 • NAJNIŽI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  500.000,00Hrk
 • NAJVIŠI IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
  2.000.000,00Hrk

KRAJNJI ROK PRIJAVE:

31.12.2019

UKOLIKO SU VAM POTREBNE KONZULTANTSKE USLUGE ZA OVAJ NATJEČAJ JAVITE SE NA INFO@EU-PROJEKTI.COM.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice